Over Solon en Croesus (1)

De Athener Solon was geboren in een aanzienlijk geslacht maar toch niet rijk. Door handel te drijven voorzag hij in het levensonderhoud voor zichzelf en de zijnen en daarom voer hij naar verre streken en bezocht van vele mensen de steden en leerde hun geesten / manier van denken kennen, zoals Homerus vertelt, dat Ulixes / Odysseus gedaan heeft.
Toch was hij niet alleen maar koopman. Hij maakte ook verzen, waardoor hij de Atheners herinnerde aan hun oude deugd en hen aanspoorde om van de naburige Megarensers / inwoners van het naburige Megara het eiland Salamis af te pakken, waarom zij lang en tevergeefs gestreden hadden. De gedichten van Solon deden (de geesten van) de Atheners met zoveel enthousiasme / agressie ontbranden, dat zij het eiland veroverden, dat vanaf die tijd een deel van Athene was. Het is makkelijk te begrijpen, dat door die daad / toen dat gebeurd was Solons gezag in de stad zeer groot was.
In die tijd gebeurde het, dat de Atheners, die toen voornamelijk met landbouw in hun levensonderhoud voorzagen, in uiterste armoede vervielen / terechtkwamen. In korte tijd kwamen zeer vele tot dan toe vrije boeren, door schulden overweldigd, in een toestand van slavernij (terecht). En zij vroegen met één stem / unaniem aan Solon, dat hij zorgde voor hen en de staat. En Solon weigerde niet, maar met deze voorwaarde, dat welke wetten ook maar hij gegeven had de Atheners die gedurende tenminste tien jaar in acht namen. Graag accepteerden de burgers de voorwaarde.