LV.

Substantivum - zelfstandig naamwoord:
vierde en vijfde declinatie

Eerste declinatie : puella (a-stam)
Tweede declinatie : servus en bellum (o-stammen; vanwege de -o in de abl. sing.)
Derde declinatie : pater, mater, nomen (medeklinkerstammen en i-stammen; de stam eindigt op een medeklinker: patr-, matr- en nomin-, of op een -i: hosti-)

Nieuw: vierde declinatie : manus : hand; groep, bende
In alle naamvallen, behalve dat. en abl. plur., komt een -u- voor, vandaar: u-stammen.
Het rijtje:

manus
manus
manui
manum
manu

manus
manuum
manibus
manus
manibus

(Oorspronkelijk eindigden dat. en abl. plur. op -ubus; soms zie je die uitgang nog wel eens.)
Woorden van de vierde declinatie zijn doorgaans mannelijk. Manus: hand en domus: huis zijn vrouwelijk.

Domus : huis is uitzonderlijk. Uitgangen van de tweede en vierde declinatie tref je hier door elkaar aan. Het rijtje:

domus
domus
domui
domum
domo

domus
domuum of domorum
domibus
domos
domibus

Er komt ook een klein aantal onzijdige woorden met de nom. sing. op -u voor, zoals genu : knie, met het volgende rijtje:

genu
genus
genu
genu
genu

genua
genuum
genibus
genua
genibus

 

Nieuw: vijfde declinatie : res : zaak, ding
In alle naamvallen komt een -e- voor; vandaar: e-stammen.
Het rijtje:

res
rei
rei
rem
re

res
rerum
rebus
res
rebus

Woorden van de vijfde declinatie zijn doorgaans vrouwelijk. Dies: dag is mannelijk.

 

Leer de volgende woorden van de vierde en vijfde declinatie:

adventus, -us : aankomst
cantus, -us : gezang
cornu, -us : hoorn; legervleugel
dies, diei : dag, termijn
equitatus, -us : ruiterij
exercitus, -us : leger
genu, -us : knie
impetus, -us : aanval, vaart
lacus, -us : meer
manus, -us : hand
planities, planitiei : vlakte
portus, -us : haven
quercus, -us : eik
res, rei : zaak, ding
senatus, -us : senaat
spes, spei : hoop, verwachting
tribus, -us : (kies)district

Onthoud de woorden door associatie:

adventus > Advent; advenire = aankomen, bereiken
cantus > chanter (fa); canto (it); cánere = zingen
cornu > cornet
dies > day (en)
domus > domesticeren
equitatus > equus = paard en eques = ruiter
exercitus > exerceren, exercitie
genu > knie
impetus > impetuous (en)
lacus > lac (fa); lake (en)
manus > manusje-van-alles; amanuensis; manual (en); main (fa)
planities > plane (vlak; en)
portus > port (fa)
quercus > ?
res > rebus
senatus > senaat
spes > ? sperare = hopen
tribus > tribe (en)

 

 

Oefening 1 :
Meerkeuzetoets:

1. De nom sing, gen sing, nom plur en acc plur van de vierde declinatie eindigen alle op -us.

Waar
Niet waar

 

2. De nom sing, nom plur en acc plur van de vijfde declinatie eindigen alle op -es.

Waar
Niet waar

 

3. De dat plur en abl plur zijn ook bij de vierde en vijfde declinatie gelijk aan elkaar.

Waar
Niet waar

 

4. De dat sing en de abl sing zijn bij de vierde declinatie aan elkaar gelijk.

Waar
Niet waar

 

5. De gen sing en de dat sing zijn bij de vijfde declinatie aan elkaar gelijk.

Waar
Niet waar

 

 

Oefening 2:
Vertaal de volgende zinnen en zinsdelen:

1. rem novam heri audivimus
2. in ripa lacus tranquilli
3. haec cornua ingentia
4. tertio die Romam venimus (perf.)
5. milites totius exercitus
6. istarum domuum veterum
7. in hanc planitiem fertilem
8. adventu celeris equitatus
9. in magnam spem venerant
10. epistula in senatu recitata
11. in omnibus tribubus
12. folia utriusque quercus
13. hoc cantu alacri
14. neutram manum meam
15. impetu vehementi fugati sunt
16. in toto exercitu nostro
17. illi portui celebri
18. utrum genu vulneratum est?

Kijk na: KLIK HIER.

 

Oefening 3 :

Speel bij Quia! het Challenge Board Game Rijtjes en Naamvallen. [Opent in nieuw venster.]

Speel ook het Challenge Board Game Rijtjes en Naamvallen (2). [Opent in nieuw venster.]