LII.

Coniunctivus van het perfectum actief en passief
van de vier regelmatige conjugaties
en van esse en posse

De coniunctivus van het perfectum actief wordt gevormd door aan de perfectumstam de uitgangen -erim, -eris, -erit, -erimus, -eritis, -erint toe te voegen. De coni. perf. is dus qua vorm gelijk aan het futurum exactum actief, met uitzondering van de 1e persoon enkelvoud; het fut.ex. heeft immers -ero.

De rijtjes zijn dus:

vocare : perf. stam vocav-

vocaverim
vocaveris
vocaverit
vocaverimus
vocaveritis
vocaverint

terrere : perf. stam terru-

terruerim
terrueris
terruerit
terruerimus
terrueritis
terruerint

vincere : perf. stam vic-

vicerim
viceris
vicerit
vicerimus
viceritis
vicerint

audire : perf. stam audiv-

audiverim
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

De coni. perf. passief wordt gevormd met het ppp (voltooid deelwoord) + vormen van esse:

vocare : ppp = vocatus

vocatus sim
vocatus sis
vocatus sit
vocati simus
vocati sitis
vocati sint

terrere : ppp = territus

territus sim
territus sis
territus sit
territi simus
territi sitis
territi sint

vincere : ppp = victus

victus sim
victus sis
victus sit
victi simus
victi sitis
victi sint

audire : ppp = auditus

auditus sim
auditus sis
auditus sit
auditi simus
auditi sitis
auditi sint

De coni. perf. van esse en posse:

fuerim
fueris
fuerit
fuerimus
fueritis
fuerint

potuerim
potueris
potuerit
potuerimus
potueritis
potuerint

 

Oefening :
Meerkeuzetoets.

1. Determineer: vocaverimus

1e plur perf act coni of 1e plur futex act indicativus
1e plur praes act coni
1e plur imperf act coni
1e plur perf act indicativus

 

2. Determineer: terruerit

3e plur perf act coni
3e sing imperf act coni
3e sing perf act coni of 3e sing futex act indicativus
3e sing perf act indicativus

 

3. Determineer: vinceres

2e sing perf act coni
2e sing imperf act indic
2e sing praes act coni
2e sing imperf act coni

 

4. Determineer: audiamur

1e plur praes act coni
1e plur praes pass coni
1e plur praes pass indicativus
1e plur perf act coni

 

5. Determineer: potuerint

3e plur perf act coni of 3e plur futex act indic
3e sing perf act coni of 3e sing futex act indic
3e plur perf act indicativus
3e plur futurum act indic

 

Voor de volgende oefeningen heb je de volgende nieuwe woorden en stamtijden nodig. Leer ze.

víso - visi - geen - vísere : gaan zien, bezoeken
iúngo - iunxi - iunctum - iúngere : verbinden
crédo - credidi - creditum - crédere : geloven; toevertrouwen
sólvo - solvi - solutum - sólvere : losmaken; betalen
cóndo - condidi - conditum - cóndere : stichten; (ver)bergen
arcésso - arcessivi - arcessitum - arcéssere : ontbieden, laten komen
relínquo - reliqui - relictum - relínquere : verlaten, achterlaten
quaéro - quaesivi - quaesitum - quaérere : zoeken, vragen
péto - petivi - petitum - pétere : trachten te bereiken, nastreven, vragen
iaceo - iacui - geen - iacére : liggen
légo - legi - lectum - légere : lezen; verzamelen

Onthoud de woorden door associatie:
vísere > visite
iúngere > coniunctivus (aanvoegende wijs)
crédere > Credo; croire (fa)
sólvere > solvent; solution (en)
cóndere > ?
arcéssere > ?
relínquere > relikwie; relict
quaérere > queeste; kwestie; question (en)
pétere > petitie
iacére > ?
légere > collectie; lire (fa)

 

Oefening 2 :
Vorm een coniunctivus bij de volgende indicatieven:
(Voorbeeld: vocavit > vocaverit)

(Gebruik evt. de lijst van stamtijden [opent in nieuw venster])

1. potestis
2. divisi
3. vidimus
4. visimus (2 keer)
5. iungebatis
6. crediderunt
7. eramus
8. fuistis
9. soluti sunt
10. conditur
11. creditis
12. arcessivit
13. relicti sumus
14. quaesita es
15. quaesivisti

Kijk na: KLIK HIER.

 

Oefening 3 :
Vorm een indicativus bij de volgende coniunctieven:
(Voorbeeld: terrueris > terruisti)

1. solvamur
2. quaesiveritis
3. petiveris
4. iaceres
5. condideritis
6. vicerint
7. pulsi sitis
8. peterent
9. legamus
10. reliquerimus
11. potuerit
12. possemus
13. iacuerint
14. iunctum sit
15. crediderim

Kijk na: KLIK HIER.