Correctie Les 51

Oefening 1 :

1. Mense Octobri in insulam Rhodum navigavi, ut parentes viserem:
In de maand october ben ik naar het eiland Rhodos gevaren om mijn ouders te bezoeken.
2. Cum virtute nostros hoc proelio equestri pugnavisse apparet:
Het blijkt, dat de onzen met moed in dit ruitergevecht hebben gevochten.
cum virtute : abl modi
3. Postquam legatus noster necatus est, Galli suo more 'victoriam' clamaverunt:
Nadat onze onderbevelhebber was gedood, riepen de Galliërs naar hun gewoonte 'overwinning'.
4. In hac insula fons est aquae dulcis, cui nomen est Arethusa, incredibili magnitudine, plenus piscium:
Op dit eiland is een bron van / met zoet water, die de naam Arethusa heeft, met een ongelofelijke grootte / ongelofelijk groot, vol (van) vissen.
incredibili magnitudine : abl qualitatis
5. Iure hic vir ordinis senatorii a civibus sociisque laudatus est:
Terecht is deze man van de senatorenstand geprezen door de burgers en de bondgenoten.
iure : abl modi
6. Lacte recenti et melle dulci viatores vires e labore recreaverunt:
Met verse melk en zoete honing herstelden de reizigers hun krachten van het werk.
7. Multis cum lacrimis mihi narravit omnia sua incendio vehementi deleta esse:
Met veel tranen vertelde hij mij, dat al zijn bezittingen door een hevige brand verwoest waren.
multis cum lacrimis : abl modi
8. Caesar e mercatoribus audivit Germanos ingenti corporum magnitudine et incredibili virtute esse:
Caesar hoorde van kooplieden, dat de Germanen een geweldige lichaamsgrootte en een ongelofelijke moed hebben.
ingenti ... virtute : abl. qualitatis
9. Quo modo hunc piscem magni ponderis sine ullo auxilio captare potuisti?
Hoe heb jij deze vis van groot gewicht zonder enige hulp kunnen vangen?
magni ponderis : gen. qualitatis
10. Aequo animo e vita cedere Stoicorum est ratio:
Met kalme geest uit het leven gaan is een stelregel van de Stoïcijnen.
aequo animo : abl. modi
11. Hunc oratorem magno ingenio insignique eloquentia heri in Foro Romano audivimus:
Deze redenaar met groot talent en opvallende welsprekendheid hebben wij gisteren op het Forum Romanum gehoord.
magno ... eloquentia : abl. qualitatis
12. Silentio Graeci ex equo ligneo processerunt, ut portas Troiae aperirent:
In stilte kwamen de Grieken uit het houten paard tevoorschijn om de poorten van Troje te openen.
silentio : abl. modi