V.

Het werkwoord - verbum

praesens = onvoltooid tegenwoordige tijd

De werkwoorden esse (zijn) en posse (kunnen) horen niet bij de behandelde groepen en dien je apart te leren:

sum
es
est
sumus
estis
sunt

ik ben
jij bent
hij is
wij zijn
jullie zijn
zij zijn

possum
potes
potest
possumus
potestis
possunt

ik kan
jij kan
hij kan
wij kunnen
jullie kunnen
zij kunnen

 

Oefening 1 :
geef de betekenis van de volgende werkwoordsvormen :

1. sumus
2. potes
3. estis
4. possum
5. potest
6. sum
7. potestis
8. es

 

Oefening 2 :
maak zelf de juiste vormen :
voorbeeld : 3e ev esse ---> est

1. 1e mv posse
2. 2e ev esse
3. 3e ev posse
4. 1e ev esse
5. 2e mv posse
6. 3e mv esse

Klik hier voor de antwoorden