Correctie Les 46

Oefening

1. artium: gen. plur. van ars: kunst, techniek
2. sitim: acc. sing. van sitis: dorst
3. ignem: acc. sing. van ignis: vuur
4. morti: dat. sing. van mors: dood
5. ossium: gen. plur. van os: bot, been
6. maria (2 keer): nom. en acc. plur. van mare: zee
7. hostium: gen. plur. van hostis: vijand
8. pedibus (2 keer): dat. en abl. plur. van pes: voet
9. animalia (2 keer): nom. en acc. plur. van animal: dier
10. cor (2 keer): nom. en acc. sing. van cor: hart
11. monte: abl. sing. van mons: berg
12. collibus (2 keer): dat. en abl. plur. van collis: heuvel
13. naves (2 keer): nom. en acc. plur. van navis: schip
14. patrum: gen. plur. van pater: vader
15. piscibus (2 keer): dat. en abl. plur. van piscis: vis
16. nubem: acc. sing. van nubes: wolk
17. Neapoli (2 keer): dat. en abl. van Neapolis: Napels
18. sedis: gen. sing. van sedes: zetel, woonplaats
19. turrim: acc. sing. van turris: toren
20. lac (2 keer): nom. en acc. sing. van lac: melk
21. sanguinem: acc. sing. van sanguis: bloed
22. partibus (2 keer): dat. en abl. plur. van pars: deel, kant
23. virtutes (2 keer): nom. en acc. plur. van virtus: deugd, moed
24. finis (2 keer): nom. en gen. sing. van finis: einde, grens
25. tempora (2 keer): nom. en acc. plur. van tempus: tijd
26. lege: abl. sing. van lex: wet
27. fontium: gen. plur. van fons: bron
28. itinerum: gen. plur. van iter: reis, weg, tocht, route
29. vi: abl. sing. van vis: geweld, kracht
30. canum: gen. plur. van canis: hond
31. consuli: dat. sing. van consul: consul
32. solis: gen. sing. van sol: zon
33. lumina (2 keer): nom. en acc. plur. van lumen: licht
34. urbe: abl. sing. van urbs: stad
35. vasorum: gen. plur. van vasa: vaatwerk; bagage
36. peditem: acc. ev. van pedes: infanterist, voetsoldaat
37. fratrum: gen. plur. van frater: broer
38. Iovi: dat. van Iuppiter
39. boum: gen. plur. van bos: rund
40. capita (2 keer): nom. en acc. plur. van caput: hoofd; hoofdstad
41. vim: acc. sing. van vis: geweld, kracht
42. salutem: acc. sing. van salus: redding, heil, gezondheid
43. animalium: gen. plur. van animal: dier
44. artis: gen. sing. van ars: kunst, techniek
45. navis (2 keer): nom. en gen. sing. van navis: schip
46. viribus (2 keer): dat. en abl. plur. van vis: geweld, kracht
47. turri (2 keer): dat. en abl. sing. van turris: toren
48. montem: acc. sing. van mons: berg
49. Iove: abl. van Iuppiter
50. urbium: gen. plur. van urbs: stad