Correctie Les 37

Oefening 2

1. vicerimus: wij zullen hebben overwonnen: futex.
2. auditus eris: jij zaql zijn gehoord: futex.
3. terrueris: jij zult hebben banggemaakt: futex.
4. vocati eritis: jullie zullen zijn geroepen: futex.
5. fueris: jij zal zijn geweest: futex.
6. potuerint: zij zullen hebben gekund / hebben kunnen ... : futex.
7. defensa erit: zij zal zijn verdedigd: futex.
8. cesserimus: wij zullen zijn gegaan / hebben geweken: futex.
9. didicero: ik zal hebben geleerd: futex.
10. sepultus erit: hij zal zijn begraven: futex.
11. deleverint: zij zullen hebben verwoest: futex.
12. porta clausa erit: de poort zal zijn gesloten: futex.
13. dedisti: jij hebt gegeven / jij gaf: perf. van dare
14. manserat: hij was gebleven: plqperf. van manêre
15. misistis: jullie hebben gestuurd / stuurden: perf. van mittere
16. contenderunt: zij hebben zich gehaast / haastten zich: perf. van contendere
17. cesseratis: jullie waren gegaan / hadden geweken: plqperf. van cedere
18. senserunt: zij hebben gevoeld / gemerkt / zij voelden / merkten: perf. van sentire
19. incendi (2): ik heb in brand gestoken: perf. of: infin. praes. pass. in brand te worden gestoken: van incendere
20. ceciderat (2): hij was gevallen: plqperf. van cadere; of: hij had gedood: plqperf. van caedere
21. aperuerant: zij hadden geopend: plqperf. van aperire
22. visum erit: het zal zijn gezien: futex. van vidêre
23. epistula scripta erat: de brief was geschreven: plqperf. van scribere
24. ventum erat: er was gekomen / men was gekomen: plqperf. van venire
25. coactae erunt: zij zullen zijn gedwongen / samengebracht: futex. van cogere
26. didiceras: jij had geleerd: plqperf. van discere
27. pepulistis: jullie hebben verdreven / verdreven: perf. van pellere
28. dixeramus: wij hadden gezegd: plqperf. van dicere
29. aqua hausta erit: het water zal zijn geschept: futex. van haurire
30. moverit: hij zal bewogen hebben: futex. van movêre

Oefening 3

1. Poeta clarus in sepulcro pulchro sepultus erat:
De beroemde dichter was begraven in een mooi graf.
2. Captivi condemnati Romam mittentur:
De veroordeelde krijgsgevangenen zullen naar Rome gestuurd worden.
3. Cum e vita cesserit, gloria eius aeterna erit:
Wanneer hij uit het leven zal zijn / is geweken / zal zijn gestorven / is gestorven, zal zijn roem eeuwig zijn.
4. Audacia Belgarum victoria reportata creverat:
De vermetelheid van de Belgen was gegroeid door de behaalde overwinning.
5. Vos si cesseritis, oppidum defendi non poterit:
Als jullie zullen hebben geweken / wijken, zal de vestingstad niet verdedigd kunnen worden.
6. Procella coacti nautae navigia sua subduxerant:
Door de storm gedwongen, hebben de zeelui hun vaartuigen op het land getrokken.
7. Porta clausa oppidum intrare non potuerant:
Door de gesloten poort / Doordat de poort gesloten was, hadden zij de stad niet kunnen binnengaan.
8. Nostri a Germanis profligati in provinciam cesserant:
Onze mannen, verslagen door de Germanen / Toen onze mannen verslagen waren door de Germanen, waren zij uitgeweken naar de provincie (Provence).
9. Cum populi altae caesae erunt, ex horto movebuntur:
Wanneer de hoge populieren zullen zijn omgehakt / zijn omgehakt, zullen zij uit de tuin verwijderd worden.
10. Fama ex Africa audita Romani non territi erant:
Door het gerucht, gehoord uit Afrika, waren de Romeinen niet banggemaakt.
11. Vaccae si e prato coactae erunt, in stabulum pellentur:
Als de koeien uit de wei zullen zijn samengebracht / zijn samengebracht, zullen zij naar de stal worden gedreven.
12. Puella rosas ex horto carptas in casam poetae mittet:
Het meisje zal de rozen, geplukt uit de tuin / die uit de tuin zijn geplukt / die zij uit de tuin heeft geplukt, naar het huisje van de dichter sturen.
13. Si castra mota erunt, in Galliam contendemus:
Als het kamp zal zijn opgebroken / is opgebroken, zullen wij naar Gallië marcheren.
14. Cum epistulam longam ei scripsero, poculum vini potabo:
Wanneer ik hem / haar een lange brief zal hebben geschreven / heb geschreven, ga ik een beker wijn drinken.
15. Legatus noster postquam famam audivit, copias suas in castra reduxit:
Nadat onze onderbevelhebber het gerucht had gehoord, leidde hij zijn troepen terug naar het kamp.