Correctie Les 32

Oefening 1 :

1. auxilio unius viri totum oppidum servatum est:
Door de hulp van één man is de hele (vesting)stad gered.
2. pueris solis neque ulli puellae poena data est:
Alleen aan de jongens en niet aan enig meisje is straf gegeven.
3. dum servus alter vaccis aquam dat, alter mala carpsit:
Terwijl de ene slaaf water gaf aan de koeien, plukte de ander appels.
4. ab neutro viro verum dictum esse potest:
Door geen van beide mannen kan de waarheid gezegd zijn.
5. Germani cum Belgis pugnabant; ab neutris victoria reportata est:
De Germanen vochten met de Belgen; door geen van beide partijen is de overwinning behaald.
6. alii ab armatis piratis in agros, alii in silvas pellebantur:
Sommigen werden door de gewapende piraten naar de akkers gedreven, anderen (werden) naar de bossen (gedreven).
7. quia Germani appropinquabant, uterque legatus vallum castrorum defendere cogebatur:
Aangezien de Germanen naderden, werden beide onderbevelhebbers gedwongen de wal van het kamp te verdedigen.
8. in utram insulam nuper navigavisti? in neutram!
Naar welk eiland (van de twee) ben je onlangs gevaren? Naar geen van beide!
9. utrum avum tuum heri in templo spectavi? neutrum, nam alter aeger est et alter alibi habitat neque heri in templo esse potuit!
Welke van jouw twee opa's heb ik gisteren in de tempel gezien? Geen van beiden, want de een is ziek en de ander woont elders en kon niet gisteren in de tempel zijn!

Oefening 2 :

1. qui culpa vacuus est, poenam nullam timere debet:
Wie zonder schuld is, moet / hoeft geen enkele straf te vrezen.
2. nuntius feminam periculo filii sui territam curis solvet:
De boodschapper / het bericht zal de vrouw, die verschrikt is door het gevaar voor haar zoon, van haar zorgen verlossen.
3. incolae victi armis spoliabantur et intra muros manere debebant:
De overwonnen inwoners werden van hun wapens beroofd en moesten binnen de muren blijven.
4. quamdiu officiis vacabis neque ullam epistulam scribes?
Hoe lang zul jij vrij zijn van je verplichtingen en zul jij geen enkele brief schrijven?
5. nautae utroque periculo liberati Neptuno taurum immolaverunt:
Omdat de zeelieden van beide gevaren bevrijd waren, offerden zij een stier aan Neptunus.
6. castra, quae vallo nudata sunt, mox a Gallis expugnabuntur:
Het legerkamp, dat van de wal ontbloot (ontdaan) is, zal spoedig door de Galliërs veroverd worden.
7. servi, domino orbati, in alterius domini potentiam veniebant:
De slaven, beroofd van hun heer, kwamen in de macht van een andere heer.
8. femina liberis orbata numquam lacrimis libera est:
Een vrouw, die van haar kinderen is beroofd, is nooit vrij van tranen.
9. incolae, qui armis spoliati erant, vix in oppidum revenire audebant:
De bewoners, die van hun wapens beroofd waren, durfden nauwelijks naar de (vesting)stad terug te keren.