Correctie Les 29

Oefening

1. carpsistis: jullie hebben geplukt / jullie plukten
2. tenuerunt: zij hebben vastgehouden / zij hielden vast
3. vocatus es: jij bent geroepen
4. consultus sum: ik ben geraadpleegd
5. delevimus: wij hebben verwoest / wij verwoestten
6. clauserunt: zij hebben gesloten / zij sloten
7. potuistis: jullie hebben gekund / jullie konden
8. empti sunt: zij zijn gekocht
9. puella audita est: het meisje is gehoord
10. fuimus: wij zijn geweest / wij waren
11. dixisti: jij hebt gezegd / jij zei
12. hausistis: jullie hebben geschept / jullie schepten
13. dictum est: het is gezegd, er is gezegd
14. vici: ik heb overwonnen / ik overwon
15. aperuerunt: zij hebben geopend / zij openden
16. feminae vocatae sunt: de vrouwen zijn geroepen
17. carpsit: hij heeft geplukt / hij plukte
18. potuimus: wij hebben gekund / wij konden
19. porta aperta est: de poort is geopend
20. amati sumus: wij zijn bemind
21. clausit: hij heeft gesloten / hij sloot
22. fuerunt: zij zijn geweest / zij waren
23. emistis: jullie hebben gekocht / jullie kochten
24. profligatus sum: ik ben verslagen
25. oppida deleta sunt: de vestingsteden zijn verwoest
26. potuerunt: zij hebben gekund / zij konden
27. exportavimus: wij hebben uitgevoerd / wij voerden uit
28. emit (2 keer!): hij koopt (praesens); hij heeft gekocht / hij kocht (perfectum)
29. victi sumus: wij zijn overwonnen
30. terruimus: wij hebben bang gemaakt / wij maakten bang
31. rosae carptae sunt: de rozen zijn geplukt
32. fuisti: jij bent geweest / jij was
33. territi sumus: wij zijn bang gemaakt
34. oravistis: jullie hebben gesmeekt, gebeden / jullie smeekten, baden
35. aqua hausta est: het water is geschept, geput
36. oracula consulta sunt: de orakels zijn geraadpleegd