Correctie Les 26

Oefening

1. puero pigro (2x): luie jongen: dat. en abl. ev.
2. puellam teneram: het tere meisje: acc. ev.
3. vesperos asperos: gure avonden: acc. mv.
4. folia libri pulchri: de bladen van het mooie boek
5. libri liberorum aegrorum: de boeken van de zieke kinderen
6. a magistro impigro: door de ijverige meester: abl. ev.
7. ripam dextram: de rechter oever: acc. ev.
8. in sinistra fluvii ripa: op de linkeroever van de rivier
9. socerum aegrum: de zieke schoonvader: acc. ev.
10. capri cornigeri (2x): hoorndragende bok: gen. ev. en nom. mv.
11. stellae luciferae (3x): lichtende ster: gen. en dat. ev. en nom. mv.
12. animus liber: vrije geest: nom. ev.
13. misero cum viro: samen met de ongelukkige man: abl. ev.
14. ad populos nigros: naar de zwarte volkeren: acc. mv.
15. e flammis rubris: uit de rode vlammen: abl. mv.
16. culter acutus: het scherpe mes: nom. ev.
17. o minister bone: o goede dienaar: vocativus ev.
18. in agris frugiferis: op de vruchtdragende akkers: abl. mv.
19. signiferi impigri (2x): ijverige vaandeldrager: gen. ev. en nom. mv.
20. humum sacram: heilige grond: acc. ev.