Les XXI Correctie

Oefening 1

1. populi Romani: het Romeinse volk; gen. ev.
2. bellum Gallicum (2 x): de Gallische oorlog; nom. en acc. ev.
3. magnis victoriis (2 x): grote overwinningen; dat. en abl. meerv.
4. populorum altarum (vrl.!): hoge populieren; gen. meerv.
5. de poeta docto: over de geleerde dichter; abl. ev.
6. a Foro Romano: vanaf het Forum Romanum; abl. ev.
7. humi bonae: goede grond; gen. ev.
8. piratae saevi (2 x): woeste piraten / woeste piraat; nom. meerv. of gen. ev.
9. in viam Appiam: naar de Appische weg; acc. ev.
10. in Roma antiqua: in het oude Rome; abl. ev.
11. magno cum periculo: met groot gevaar; abl. ev.
12. per silvas densas: door dichte bossen; acc. meerv.
13. Rhenus latus atque altus: de brede en diepe Rijn; nom. ev.
14. reliquos Gallos: de overige Galliërs; acc. meerv.
15. vulgus improbum (2 x): het slechte volk; nom. en acc. ev.
16. aedificia publica ac privata (2 x): openbare en privégebouwen; nom. en acc. meerv.
17. per saecula longa: gedurende lange eeuwen; acc. meerv.
18. saevis in undis: in woeste golven; abl. meerv.
19. post multos annos: na vele jaren; acc. meerv.
20. patientiam magnam: groot geduld; acc. ev.