II.

Het werkwoord - verbum

praesens actief
praesens = onvoltooid tegenwoordige tijd

e-stam : terre-
Het hele werkwoord = infinitivus : terrere = bang maken

terreo
terres
terret
terremus
terretis
terrent

ik maak bang
jij maakt bang
hij maakt bang
wij maken bang
jullie maken bang
zij maken bang

Je ziet, dat achter de stam terre- dezelfde uitgangen komen als bij vocare: -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt.
terre- heet een e-stam vanwege de -e-, die je steeds vóór de persoonsuitgang ziet. Ook de eerste persoon enkelvoud (terreo) behoudt die -e-.

 

Leer de volgende werkwoorden :

debêre : moeten, verschuldigd zijn
habêre : hebben
placêre : bevallen, plezier doen
tacêre : zwijgen
terrêre : verschrikken, bang maken
timêre : vrezen, bang zijn
valêre : gezond zijn
vidêre : zien
[boven de e staat een ^, om aan te geven dat het om een lange ee gaat; dit is nu nog niet belangrijk, maar later wordt het dat wél, als we kennismaken met korte e's]

Onthoud de woorden door ze te verbinden met kennis, die je al hebt :

debêre > debet (boekhouden)
habêre > avoir (frans); hebben
placêre > plaire (frans); plezier
tacêre > tacit (engels); taciturne (frans)
terrêre > terreur, terrorist etc
timêre > timide
valêre > (in)valide
vidêre > video, televisie [tele = grieks: ver]

 

Oefening 1 :
geef de betekenis van de volgende werkwoordsvormen :

1. debent
2. placet
3. terretis
4. times
5. videre
6. habeo
7. valemus
8. debes
9. terremus
10. placere
11. timent
12. habetis
13. tacet
14. valeo
15. vides
16. debemus

Hier de antwoorden.

 

Oefening 2:
maak zelf de juiste vormen:
voorbeeld : 3e p ev terrere ---> terret

1. 1e p mv habere
2. 2e p ev tacere
3. 3e p ev videre
4. 1e p ev valere
5. 2e p mv debere
6. 3e p mv timere

Hier de antwoorden.

 

Oefening 3 :
Meerkeuzetoets: kies het correcte antwoord:

1. Wat is de betekenis van : habeo ?

ik heb
jij hebt
hij heeft
wij hebben

 

2. Wat is de betekenis van : tacent ?

wij zwijgen
jullie zwijgen
zij zwijgen
zwijgen

 

3. Wat is de betekenis van : timetis ?

wij vrezen
jullie vrezen
zij vrezen
jij vreest

 

4. Wat is de betekenis van : videmus ?

jullie zien
zij zien
ik zie
wij zien

 

5. Wat is de betekenis van : valere ?

wij zijn gezond
zij zijn gezond
gezond zijn
jij bent gezond

 

Lukt dit? Herhaal les 1. Herhaal deze les. Ga naar les 3. Kom later terug om te herhalen...