XV.

Het zelfstandig naamwoord - substantivum
Tweede verbuigingsgroep :
o - stammen

Deze groep bevat woorden op -us, die doorgaans mannelijk zijn, en woorden op -um, die doorgaans onzijdig zijn. Onzijdig wil zeggen, niet mannelijk en niet vrouwelijk, in het Latijn : neutrum : géén van beide. (De woorden op -a uit de eerste groep zijn doorgaans vrouwelijk.)

De rijtjes :

A. servus : slaaf

nom. ev. servus
gen. ev.
servi
dat. ev.
servo
acc. ev.
servum
abl. ev.
servo

nom. mv. servi
gen. mv.
servorum
dat. mv.
servis
acc. mv.
servos
abl.mv.
servis

B. bellum : oorlog

nom. ev. bellum
gen. ev.
belli
dat. ev.
bello
acc. ev.
bellum
abl. ev.
bello

nom. mv. bella
gen. mv.
bellorum
dat. mv.
bellis
acc. mv.
bella
abl. mv.
bellis

 

Leer de volgende woorden:

amicus : vriend
avunculus : oom
avus : grootvader, opa
bellum : oorlog
deus : god
dominus : heer
equus : paard
filius : zoon
folium : blad
gladius : zwaard
hortus : tuin
Lucius : vóórnaam
lupus : wolf
medicus : dokter
oraculum : orakel
Poenus : Puniër, Carthager
populus : volk
populus (vrouwelijk!) : populier
ramus : tak
Romanus : Romein
servus : slaaf
signum : teken; vaandel; beeld
socius : bondgenoot; makker
taurus : stier
vulgus (onzijdig!) : lagere volk, gepeupel

Onthoud deze woorden door ze te verbinden met kennis die je al hebt:

amicus > ami (frans); amicaal
avunculus > ? avuncular (engels)
avus > ?
bellum > ? bellicose (engels)
deus > deity (engels)
dominus > dominant
equus > equestrian (engels)
filius > fils (frans); filiaal
folium > folie
gladius > gladiator = zwaardvechter
hortus > hortus botanicus
Lucius > (naam)
lupus > loup (frans)
medicus > medicijnman
oraculum > orakel
Poenus > (naam)
populus > people (engels); populair
populus : poplar (engels)
ramus > ? ramifier = vertakken (frans)
Romanus > (naam)
servus > serviel
signum > signaal
socius > sociaal
taurus > torero (spaans)
vulgus > vulgair

 

Oefening 1 :
Determineer als in het voorbeeld:
Voorbeeld : taurorum ---> genitivus mv. van taurus: stier

1. bello (2 keer)
2. equos
3. lupi (2 keer)
4. hortum
5. (ab) avo
6. oraculis (2)
7. Romanos
8. Poenorum
9. folia (2)
10. (cum) sociis
11. Lucium
12. vulgus (2)
13. dominorum
14. gladiis (2)
15. ramorum
16. (a) medico
17. filii (2)
18. servi (2)
19. signa (2)
20. dominos

Nakijken: klik hier!

 

Oefening 2 :
Maak zelf de juiste vormen:
Voorbeeld : gen. ev. van taurus ---> tauri

1. nom. mv. van amicus
2. gen. mv. van socius
3. dat. ev. van signum
4. acc. ev. van filius
5. abl. ev. van gladius
6. nom. mv. van folium
7. gen. ev. van bellum
8. dat. mv. van servus
9. acc. mv. van oraculum
10. abl. mv. van ramus

Correctie: klik hier!

Vergeet niet eerdere stof te herhalen !