Correctie Les 14

Oefening 1

1. amare debent: Zij moeten beminnen
2. incendere audetis: Jullie durven in brand te steken
3. convenire coguntur: Zij worden gedwongen bij elkaar te komen
4. ianuam aperire non possunt: Zij kunnen de deur niet openen
5. discere potestis: Jullie kunnen leren
6. epistula scribi potest: De brief kan geschreven worden
7. patriam defendere debes: Jij moet het vaderland verdedigen
8. terreri non possunt: Zij kunnen niet worden banggemaakt
9. puellae ludere debent: (De) meisjes moeten spelen
10. navigare non audemus: Wij durven niet te varen

Oefening 2

1. hastis terremini: Jullie worden door de lansen banggemaakt
2. a Belgis armamur: Wij worden bewapend door de Belgen
3. profligantur a Persis: Zij worden verslagen door de Perzen
4. ab incolis insulae defendimur: Wij worden verdedigd door de inwoners van het eiland
5. Iuppiter ira movetur: Juppiter wordt bewogen door woede
6. rosae a puellis carpuntur: De rozen worden geplukt door de meisjes
7. femina epistula nautae terretur: De vrouw wordt bang(gemaakt) door de brief van de zeeman
8. Gallia a Celtis habitatur: Gallië wordt bewoond door (de) Kelten
9. nautae undis terreri non possunt: De zeelui kunnen niet worden banggemaakt door de golven
10. cur patria a Persis non defenditur?: Waarom wordt het vaderland niet verdedigd door de Perzen?