XIII.

Het werkwoord - verbum

praesens passief
de lijdende vorm van de tegenwoordige tijd
 

vincere : medeklinker-stam

vinci : passieve infinitivus : te worden overwonnen

vincor
vinceris
vincitur
vincimur
vincimini
vincuntur

ik word overwonnen
jij wordt overwonnen
hij wordt overwonnen
wij worden overwonnen
jullie worden overwonnen
zij worden overwonnen

Tussen de stam vinc- en de uitgangen -or, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur bevindt zich wederom de bindvocaal: bij de 2e persoon enkelvoud een korte -e-, bij de 3e persoon enkelvoud en de 1e en 2e persoon meervoud een -i- en bij de 3e persoon meervoud een -u-.

 

audire : i-stam

audiri : passieve infinitivus : te worden gehoord

audior
audiris
auditur
audimur
audimini
audiuntur

ik word gehoord
jij wordt gehoord
hij wordt gehoord
wij worden gehoord
jullie worden gehoord
zij worden gehoord

De uitgangen staan onmiddellijk achter de stam. Alleen bij de 3e persoon meervoud zie je een extra -u- tussen de stam audi- en de uitgang -ntur.

 

Leer de volgende woorden :

cógere : samenbrengen; dwingen
conténdere : zich haasten, marcheren, strijden
convenire : samenkomen
desilire : afspringen
incéndere : in brand steken
míttere : sturen, laten gaan
péllere : (ver)drijven

Onthoud de woorden door ze te verbinden met kennis, die je al hebt:

cogere > ?
contendere > to contend (engels)
convenire > conventie
desilire > de = omlaag; salto
incendere > incense (engels)
mittere > mettre (frans); missie
pellere > expel (engels)

 

Oefening 1 :
geef de betekenis van de volgende werkwoordsvormen:

1. mittimur
2. hauriri
3. coguntur
4. convenimus
5. ducor
6. sepelitur
7. aperiuntur
8. pelleris
9. incendi
10. audiris
11. dividimur
12. desilite
13. contendis
14. reperiris
15. vincimini
16. carpitur
17. cedite
18. consuluntur
19. claudi
20. defendimini
21. puniris
22. sentiunt
23. venimus
24. audi
25. contende

Controleren: klik hier!

 

Oefening 2 :
maak zelf de juiste vormen:
voorbeeld: 3e pers ev pass cogere --> cogitur

1. 3e pers mv pass mittere
2. 2e pers ev pass pellere
3. 1e pers ev act desilire
4. 1e pers mv pass mittere
5. 2e pers mv act convenire
6. 3e pers ev pass pellere

Nakijken: klik hier!

 

Oefening 3 :
zet actieve vormen om in passieve, maar laat de persoon onveranderd:
voorbeeld : cogit --> cogitur

1. cogo
2. contenditis
3. conveniunt
4. desilimus
5. incendis
6. mittit

Correctie: klik hier!