XII.

Het werkwoord - verbum

praesens passief
de lijdende vorm van de tegenwoordige tijd
 

vocare : a-stam

vocari : passieve infinitivus: te worden geroepen

vocor
vocaris
vocatur
vocamur
vocamini
vocantur

ik word geroepen
jij wordt geroepen
hij wordt geroepen
wij worden geroepen
jullie worden geroepen
zij worden geroepen

Ook in het passief worden de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud en meervoud gekenmerkt door persoonsuitgangen:
-or, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur
Leer deze uitgangen.

 

terrere : e-stam

terreri : passieve infinitivus : te worden banggemaakt

terreor
terreris
terretur
terremur
terremini
terrentur

ik word banggemaakt
jij wordt banggemaakt
hij wordt banggemaakt
wij worden banggemaakt
jullie worden banggemaakt
zij worden banggemaakt

De uitgangen : -or, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur, -or, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur, -or, -ris, -tur, etc...

 

Leer de volgende woorden:

audére : durven
migrare : verhuizen
movére : bewegen, ontroeren
navigare : varen
profligare : verslaan
solére : gewend zijn, plegen

Onthoud de woorden door ze te verbinden met kennis, die je al hebt:

audere > ?
migrare > migratie, emigreren
movere > move, motion (engels); emotie; motie
navigare > navigatie; navy (engels); nauta (latijn)
profligare > ?
solere > ?

 

Oefening 1 :
geef de betekenis van de volgende werkwoordsvormen:

1. amamini
2. migrat
3. datur
4. solent
5. armaris
6. ornantur
7. videtur
8. solemus
9. movemur
10. armor
11. audetis
12. videmini
13. oraris
14. terreri
15. ornant
16. timemus
17. terremur
18. audent
19. timentur
20. terrentur
21. pugnas
22. notatur
23. valent
24. videris
25. habitari
26. moveri
27. notate
28. vocaris
29. navigatis
30. armari
31. timetur
32. imperate

Nakijken: klik hier.

 

Oefening 2 :
maak zelf de juiste vormen:
voorbeeld: 3e pers ev passief amare --> amatur

1. 1e pers mv passief armare
2. 3e pers ev actief timere
3. 2e pers ev passief vocare
4. 1e pers ev passief amare
5. 2e pers meerv actief solere
6. 3e pers meerv passief movere

Nakijken: klik hier.

 

Oefening 3 :
zet actieve vormen om in passieve, maar laat de persoon onveranderd:
voorbeeld : amas --> amaris

1. terreo
2. movetis
3. timent
4. vocamus
5. armas
6. habitat

Nakijken: klik hier.

Vergeet niet de vorige lessen te herhalen!!