XCVII.

Stamtijden 3e conjugatie (medeklinkerstammen) - vervolg (van Les 93)


Leer de volgende stamtijden :
(Als het goed is ken je er al een paar van.)


requiesco
requievi
requietus
requiescere
rusten
consuesco
consuevi
consuetus
consuescere
wennen aan
adolesco
adolevi
adultus
adolescere
opgroeien
sciscere
scivi
scitus
sciscere
onderzoeken; goedkeuren
nosco
novi: ik ken / weet
notus
noscere
te weten komen, leren kennen
obliviscor
oblitus sum

oblivisci
vergeten
sero
sevi
satus
serere
zaaien
sino
sivi
situs
sinere
toestaan, laten
sperno
sprevi
spretus
spernere
versmaden, afwijzen
desino
desii
desitus
desinere
ophouden, stoppen
accumbo
accubui
accubitus
accumbere
gaan aanliggen (aan tafel)
occulo
occului
occultus
occulere
bedekken, verbergen
cognosco
cognovi
cognitus
cognoscere
leren kennen
decerno
decrevi
decretus
decernere
besluiten
sterno
stravi
stratus
sternere
uitstrekken, bedekken
queror
questus sum

queri
klagen
arcesso
arcessivi
arcessitus
arcessere
ontbieden, laten komen
fremo
fremui
fremitus
fremere
grommen, mopperen
gero
gessi
gestus
gerere
(oorlog) voeren; (toga) dragen
contemno
contempsi
contemptus
contemnere
minachten
compono
composui
compositus
componere
samenstellen, ordenen
conscribo
conscripsi
conscriptus
conscribere
lichten, werven
indico
indixi
indictus
indicere
aanzeggen, openlijk verklaren
tero
trivi
tritus
terere
wrijven
ignosco
ignovi
ignotus
ignoscere
vergeven
lacesso
lacessivi
lacessitus
lacessere
uitdagen, provoceren
nubo
nupsi
nuptus
nubere
huwen, trouwen
cresco
crevi
cretus
crescere
groeien
oblino
oblevi
oblitus
oblinere
smeren, besmeuren
dissero
disserui
dis(s)ertus
disserere
discussiëren; spreken
colo
colui
cultus
colere
verzorgen; bebouwen; vereren
gigno
genui
genitus
gignere
voortbrengen
texo
texui
textus
texere
wevenOnthoud door associatie:

requiescere > R.I.P. (Requiescat in pace); quiet (en)
consuescere > consuetudo (la)
adolescere > adolescent; adult (en)
sciscere > scire
noscere > know (en); notus (la)
oblivisci > oblivion (en)
serere > ?
sinere > ?
spernere > spurn (en)
desinere > ?
accumbere > cubare (la); incubatie
occulere > occult
cognoscere > know (en); cognitief
decernere > decreet
sternere > straat
queri > querulant
arcessere > ?
fremere > klanknabootsend woord (onomatopee)
gerere > res gestae (la)
contemnere > contempt (en)
componere > componist
conscribere > conscriptie
indicere > in- en -dicere;
terere > trite (en)
ignoscere > ?
lacessere > ?
nubere > connubial (en)
crescere > crescendo (muziek)
oblinere > ?
disserere > dissertatie
colere > cultuur
gignere > genitaliën
texere > textielOefening 1 :
Determineer de volgende werkwoordsvormen als in het voorbeeld :

Voorbeeld:
0. dixit : 3e enkelvoud perfectum actief (indicativus): hij heeft gezegd, hij zei

1. requiescant
2. consuesceres
3. adolescebat
4. sciscetis
5. noverit
6. oblitus (2 x)
7. satus esse
8. siveras
9. spernebaris
10. desierunt
11. accumbamus
12. occulueras
13. cum cognitum esset
14. ut decerneretur
15. ne sterneretur
16. desine queri
17. arcessitum iri
18. leonis frementis
19. bellum ne geras
20. haud contemnendum
21. composita (plur.)
22. milites conscripti
23. bello indicto
24. turba fremuerat
25. trivisti
26. ignoturi
27. lacessivistis
28. Lucio nupsit
29. crescendo
30. oblíneris
31. oblineris
32. disseremus
33. culturus es
34. Iove genitus
35. texuissetis
36. sata (plur.)

Kijk na: KLIK HIER.