XCIII.

Stamtijden 3e conjugatie (medeklinkerstammen)


Leer de volgende stamtijden :
(Als het goed is ken je er al een paar van.)

repello
reppuli
repulsus
repellere
terugdrijven
como
compsi
comptus
comere
kammen, opmaken
neglego
neglexi
neglectus
neglegere
verwaarlozen, negeren
sumo
sumpsi
sumptus
sumere
(op)nemen
disco
didici
-
discere
leren
animadverto
animadverti
animadversus
animadvertere
(op)merken
tollo
sustuli
sublatus
tollere
optillen, aanheffen
offendo
offendi
offensus
offendere
kwetsen
defendo
defendi
defensus
defendere
verdedigen, beschermen
attingo
attigi
attactus
attingere
aanraken, aanvallen
fallo
fefelli
falsus
fallere
misleiden, bedriegen; ontgaan
relinquo
reliqui
relictus
relinquere
verlaten, in de steek laten
succurro
succurri
succursus
succurrere
te hulp schieten
intellegere
intellexi
intellectus
intellegere
begrijpen
effringo
effregi
effractus
effringere
openbreken
accurro
accurri
accursus
accurrere
aan komen rennen
consisto
constiti
constitus
consistere
gaan staan, blijven staan
consido
consedi
consessus
considere
gaan zitten
suspendo
suspendi
suspensus
suspendere
ophangen
diruo
dirui
dirutus
diruere
vernietigen, slopen
ascendo
ascendi
ascensus
ascendere
beklimmen
descendo
descendi
descensus
descendere
afdalen, afklimmen
congruo
congrui
-
congruere
overeenkomen, passen
constituo
constitui
constitutus
constituere
vaststellen, bepalen
instituo
institui
institutus
instituere
instellen
portendo
portendi
portentus
portendere
voorspellen
verto
verti
versus
vertere
omdraaien, omkeren
arguo
argui
argutus
arguere
duidelijk maken; beschuldigen
contundo
contudi
contusus
contundere
kapot slaan
prehendo
prehendi
prehensus
prehendere
pakken, grijpen
obsisto
obstiti
obstitus
obsistere
gaan staan voor; zich verzetten
solvo
solvi
solutus
solvere
losmaken; betalen
Onthoud door associatie:

repellere > re- en pellere
comere > ?
neglegere > negligé; neglect (en)
sumere > consumptie
discere > discipel
animadvertere > animus en vertere
tollere > ?
offendere > offensief
defendere > defensie
attingere > tangere; attack (en)
fallere > vals
relinquere > relikwie; relict
succurrere > au secours! (fa)
intellegere > intelligent
effringere > frangere (la); fractuur
accurrere > ad en currere
consistere > stare (la); consistent
considere > sedere (la)
suspendere > suspense
diruere > ruere (la); ruïne
ascendere > ascenseur (fa)
descendere > descendre (fa)
congruere > congruent (wiskunde)
constituere > constitutie
instituere > instituut
portendere > portent (en)
vertere > ?
arguere > argument
contundere > ?
prehendere > prendre (fa)
obsistere > stare (la)
solvere > solution (en)Oefening 1 :
Determineer de volgende werkwoordsvormen als in het voorbeeld :

Voorbeeld:
0. vici : 1e persoon enkelvoud perfectum actief (indicativus) : ik overwon, ik heb overwonnen

1. reppulisti
2. compserunt
3. neglectum
4. sumpsisse
5. didicerat
6. animadverti
7. sustulisses
8. offenderis
9. defenderis
10. ne attingas
11. fefellistis
12. relinquendum est
13. tibi succurrent
14. nist intellexisses
15. porta effracta
16. accurristis
17. clamore sublato
18. locus consistendi
19. locus considendi
20. suspendimus
21. castris dirutis
22. in equos ascendamus
23. ex equis descendunt
24. congruentia
25. constituta (plur.)
26. instituit
27. ne portendant
28. tergis versis
29. arguebaris
30. contusum est
31. dextra prehensa
32. obstiterit
33. solvenda es

Kijk na: KLIK HIER.