LXXXVIII.

Voorzetsels
Prefixen
Leesles


Preposities + acc.: (geven beweging of richting aan)

per : door, door ... heen, via, gedurende
citra : aan deze kant van
penes : in handen van, in de macht van
prope of propter : dicht bij
secundum : langs, volgens
sub : naar onder
sub vesperum : tegen de avond
in : naar, in
in populum Romanum : jegens -, tegen het Romeinse volk
ob : wegens
apud : bij
supra : boven
infra : onder
intra : binnen
ad : naar
ad unum omnes: allen tot op de laatste man
ad mille homines : ongeveer duizend mensen
extra : buiten
ante : voor


Preposities + abl.:

de : vanaf; met betrekking tot, over
multis de causis : om vele redenen
de tertia vigilia : nog in de derde nachtwake
e(x) : uit
coram : in tegenwoordigheid van
sub : onder(in)
tenus : tot aan; ore tenus : tot aan zijn mond; tenus is een postpositie, een achtervoegsel
in : in, op
pro : voor, ter verdediging van, in ruil voor, in plaats van
prae : voor; door, wegens
cum : (samen) met


Preposities + acc. of abl.:

sub : + acc.: naar onder (beweging); + abl. onder (in rust)
in : + acc.: naar (richting); + abl.: in, op (in rust)


Leer
ook de volgende woorden:

aquila : adelaar
aquilifer : adelaardrager
arbitrium : beslissing
ascendere : beklimmen : ascendi, ascensum
elabi : ontsnappen : elabor, elapsus sum
explorator, exploratoris : verkenner
fax, facis : fakkel
incertus : onzeker
inquirere : onderzoeken
iugum : juk, (berg)kam
meritum : verdienste
motus, motus : beweging, oproer
nimius : al te groot
praedari : buit maken
premere : drukken, in het nauw brengen
proicere : (vooruit) werpen : proieci, proiectum
res gestae : krijgsbedrijven, gebeurtenissen
sacerdos, sacerdotis : priester
sacra facere : offers brengen, offeren
vehi : rijden, varen : vehor, vectus sum
vigilia : nachtwake

Onthoud door associatie:
aquila > ?
aquilifer > aquila en ferre
arbitrium > arbiter, scheidsrechter 
ascendere > ascenseur (lift: fa)
elabi > ?
explorator > explore (en)
fax > fax
incertus > uncertain (en)
inquirere > enquire (en); inquisitie
iugum > juk
meritum > mérites
motus > motion (en); movere
nimius > ?
praedari > praeda = buit; predator (en)
premere > pressie
proicere > project
res gestae > ?
sacerdos > sacred (en)
sacra facere > sacred (en); sacrifice
vehi > vehikel
vigilia > ?Oefening 1
Vertaal:

1. Caesar per exploratores cognovit quartam fere Helvetiorum partem citra flumen Ararim reliquam esse.
2. Non credimus arbitrium de hac re penes senatum esse.
3. Nautae procellam timentes naves prope (propter) terram tenebant.
4. Secundum flumen vehentes equites sub vesperum in castra pervenerunt.
5. Quam ob rem iste homo pessimus tantum apud populum potuerit, intellegi non potest.
6. Socrates omnia supra et infra terram inquirere arguebatur.
7. Tanta vis incendii erat, ut omnia intra moenia deleta sint.
8. Incertum est utrum supra an infra pontem hostes flumen traiecerint.
9. Nostri ad unum omnes incolumes se in castra receperunt.
10. Ad duo milia hostium in acie, plures in fuga interfecti sunt.
11. Vix agmen novissimum extra munitiones progressum erat, cum Galli flumen traicere inceperunt.
12. Caesar paulum supra eum locum, quo ante exercitum traduxerat, pontem fecit.

Kijk na: KLIK HIER.


Oefening 2
Vertaal:

1. Multis de causis Caesar maiorem Galliae motum exspectabat.
2.
Pauci ex proelio elapsi per silvas ad Labienum legatum in hiberna perveniunt atque eum de rebus gestis docent.
3. Coram parentibus vobis tacendum est, liberi!
4. Tantalus sub Tartaro ore tenus in aqua stare coactus est.
5. Legimus in schola Ciceronis orationes pro Milone et in Catilinam.
6. Pro meritis in nos gratias ei agamus!
7. Faces prae se ferentes sacerdotes media nocte Capitolium ascenderunt, ut Iovi sacra facerent.
8. De tertia vigilia Caesar Labienum cum duabus legionibus summum iugum montis ascendere iubet. Ipse de quarta vigilia eodem itinere ad hostes contendit equitatumque omnem ante se mittit.
9. Lucius Petrosidius aquilifer, cum magna multitudine premeretur, aquilam intra vallum proiecit, ipse pro castris fortissime pugnans occiditur.
10. Prae nimia cupiditate praedandi nostri victoriam non reportaverunt.

Kijk na: KLIK HIER.

Leer de volgende woorden:

apparare : gereedmaken
auris, auris : oor
auxilia (pl) : hulptroepen
crudelis : wreed
instare : op handen zijn, dreigen
gubernator, gubernatoris : stuurman
insérere : inzaaien, inwortelen : insevi, insitum
legionarius : legioensoldaat
non modo ... sed etiam : niet alleen ... maar ook
non modo ... sed ne ... quidem : niet alleen niet ... maar zelfs niet
paternus : vaderlijk
porténdere : voorspellen : portendi, portentum
principatus, principatus : keizerschap
proícere se : zich neerwerpen
prómere : voor de dag halen
pyramis, pyramidis : pyramide

Onthoud door associatie:

apparare > apparaat
auris > oor
auxilia > auxilium = hulp; auxiliary (en)
crudelis > cruel (en)
instare > instant
gubernator > gouverneur
insérere > ?
legionarius > legio
paternus > pater = vader
porténdere > portent (en)
principatus > principaat, princeps, prins
proícere se > project
prómere > prompt
pyramis > pyramide


Wanneer een voorzetsel wordt gecombineerd met een werkwoord en samen met dat werkwoord één geheel vormt, noemen we het aan de voorkant van het werkwoord bevestigde stukje een prefix. Niet alle prefixen zijn trouwens voorzetsels, maar qua betekenis lijken ze erop.
Voorbeelden in het Nederlands: voorlezen - nakijken - achterlaten - opspringen - neerleggen - samenvallen etc
In de oefening hieronder vind je een aantal van dat soort woorden in het Latijn. De betekenis van de suffixen is niet altijd even duidelijk, sommige combinaties hebben een betekenis gekregen die je niet meer zo makkelijk kunt afleiden, maar in principe gelden de volgende betekenissen:

de- : omlaag-, neer-, vanaf-
tra(ns)- : over-
con- : (=cum) : samen-, bijeen-
ac-, ap- : (=ad) : geeft richting aan: naar toe, aan-
in-, im-, il- : in-, aan-, op-; naar toe (met acc.)
a- : (= a(b)(s) : geeft verwijdering aan : weg-, uit-
re- : (eigenlijk geen voorzetsel) : terug-, weer-
dis- : (geen voorzetsel) uiteen-
sub- : onder-, van onder naar boven; een beetje; heimelijk
circum- : om-, rondom
pro- : voor-, vooruit-, naar voren, te voorschijn
oc- : (=ob) : tegemoet
per- : door-, doorheen; helemaal, heel erg
super- : over-, overheen
se- : geeft scheiding aan : weg-, uit-
inter- : tussen-, temidden van
e- (=ex) : uit-, naar buiten
am- : om-, rondom


Oefening 3
Vertaal:

1. Flumine decrescente facile copias in alteram ripam traducere poterimus.
    decrescere: afnemen; traducere: overzetten
2. Ex omnibus navibus gubernatores convenire iussi sunt ad imperia accipienda.
    convenire: bijeenkomen; accipere: aannemen, ontvangen
3. Non virtus modo insita, sed ira etiam in hostem eas gentes ad debellandum stimulabat.
    insitus: ingezaaid, aangeboren; debellare: (tot het eind) oorlog voeren
4. Masinissa varia fortuna usus est in amittendo recuperandoque paterno regno.
    amittere: verliezen; recuperare: terugwinnen
5. Sole orto naves disiectae convenerunt.
    disicere: uiteenslaan; convenire: samenkomen
6. Navibus subductis valloque circumdatis legionarii arma promere et progredi iussi sunt.
    subducere: (schepen) aan land trekken; circumdare: omgeven; promere: te voorschijn halen; progredi: vooruitgaan
7. Pater subridens liberos sibi occurrentes exspectabat.
    subridere: glimlachen; occurrere: tegemoet rennen
8. Non clamandum est vobis, pueri, sed perdiscendum quod imperatum est!
    perdiscere: helemaal leren, uit het hoofd leren
9. Missi sunt nuntii ad conducenda auxilia et frumentum convehendum.
    conducere: bijeenbrengen; convehere: verzamelen
10. Urbe capta ad diripiendum discursum est.
      diripere: plunderen; discurrere: naar alle kanten rennen
11. Pennis terra sublevatus Perseus totum supervolat orbem.
      sublevare: optillen; supervolare: vliegen over/boven
12. Cum limen supergrederer, uxor mihi occurrit seque ad pedes proiecit.
      supergredi: gaan over; occurrere: tegemoet rennen; proicere: vooruit werpen
13. Fama erat classem ingentem apparari ad Siciliam repetendam et inde in Italiam traiciendum.
      apparare: gereedmaken; repetere: terugwinnen; traicere: oversteken
14. Oppidani irati condiciones pacis non modo ad animum, sed ne ad aures quidem admittebant.
      admittere: toelaten
15. Anno quadringentesimo quinquagesimo ante Christum natum plebs Romana in montem sacrum secessit.
      secedere: zich afscheiden, weggaan
16. Pueri finem pugnandi non fecissent, nisi me interposuissem.
      interponere: plaatsen tussen
17. Legati in urbem immissi a populo illudebantur.
      immittere: sturen naar; illudere: bespotten
18. Viatores a ducibus circumacti admirabantur altitudinem pyramidum in caelum eductarum.
      circumagere: rondleiden; educi: reiken tot
19. Quis regi nostro, qui nuper decessit, succedere poterit?
      decedere: overlijden; succedere: opvolgen
20. Variis ominibus rei publicae instans periculum ostendebatur.
      instare: bedreigen; ostendere: tonen, laten zien
21. Ovidius uxorem amicosque amplexus profectus est in exsilium, unde numquam revocatus est.
      amplecti: omarmen; revocare: terugroepen
22. Milites interfici praeferebant potius quam se crudelissimo hosti dedere.
      interficere: doden; dedere: overgeven
23. Equites nostri flumen transgressi cum hostium equitatu proelium commiserunt.
      transgredi: oversteken; commitere: leveren, aangaan
24. Fama est Vespasiano iam nascenti principatum portentum esse.
      portendere: voorspellen

Kijk na: KLIK HIER.


Leesles


DE CYRO PERSARUM IMPERII FUNDATORE VI

  Cyrus ubi Harpagi litteras legit, principes Persarum ad concilium convocavit. In quo Persarum ducem a rege se esse electum praedicavit et edixit, ut in posterum diem omnes in agro quodam cum falcibus adessent.
  Sole oriente principes Persarum cum falcibus, ut erat imperatum, in agro designato aderant. Tum Cyrus aream vastam et incultam herbis purgare et fodere eos iussit. Totam diem usque ad vesperum aestu et labore fatigabantur; occasu solis cubitum ire et postridie rursus adesse sed sine falcibus et corporibus lautis iussi sunt.
  Illo die cum apparuissent, Cyrus magno numero boum ovium aliorumque animalium mactato per totum diem Persas apparatis epulis et vino, quo dulcius numquam gustaverant, accipiebat et inclinato iam die talibus verbis allocutus est: 'Dicite mihi, utrum praeferatis, laborem illum hesternum an hodiernas has voluptates!'
  Persae cum nimirum hodierna multo potiora esse respondissent, Cyrus: 'Agite vero' inquit, 'omnia ista bona hodierna atque adeo multo meliora vobis obtingent, si paulisper molestiam susceperitis. Dummodo me sequamini ducem, iugum servile a cervicibus vestris excutietis. Terram vestram Medorum imperio liberare et in pristinam libertatem dignitatemque restituere num dubitatis? Neque aliis rebus neque disciplina militari Medis inferiores estis. Quae cum ita se habeant, iam deficite ab Astyage!'
  Persae a Medis se opprimi iamdiu aegre ferentes magno gaudio Cyrum ducem salutaverunt omniumque consensu ad eum imperium defertur. Brevi tempore magnum e Persis coactum exercitum habebat.

cubitum ire : gaan slapen
an : of
agite vero : welaan dan
num : soms
ita se habere : zo gesteld zijn
defertur : 3e pers. sing. praes. pass. van deferre
coactum habebat : hij had bijeen

Kijk na: KLIK HIER.