Correctie Les 82

Oefening 1:

1. Quanti hanc villam conduxerat? Tanti quanti numquam speraverat.
    Voor hoeveel had hij deze villa gehuurd? Voor zoveel als hij nooit had verwacht/gehoopt.
2. Magni refert, ut cras te domi eius videam.
    Het is van groot belang, dat ik jou morgen in zijn huis / bij hem thuis zie
3. Hunc agrum, quem tribus ante annis duodecim minis emerat, nuper multo pluris vendidit.
    Deze akker, die hij drie jaar geleden voor twaalf minae had gekocht, heeft hij onlangs voor veel meer verkocht.
4. Omnium interest, Catilina, ut cum tuis quam primum urbem relinquas. 
    Het is in ieders belang, Catilina, dat jij met de jouwen
/ met jouw mannen zo snel mogelijk de stad verlaat.
5. Haec tria signa pulcherrima a mercatore quodam nuper duodecim milibus sestertium emi.
    Deze drie prachtige beelden heb ik onlangs van 'n koopman voor twaalf duizend sestertiĆ«n gekocht.
6. Pater meus signa sua non tanti vendidit, quanti aestimaverat.
    Mijn vader heeft zijn beelden niet voor zoveel verkocht, als hij had gedacht.
7. Verisimile non est haec omnia Praxitelis, Myronis, Polycleti signa sestertium sex milibus quingentis a Verre empta esse.
    Het is niet waarschijnlijk, dat al deze beelden van Praxiteles, Myron, Polycletus voor zesduizend vijfhonderd sestertiĆ«n door Verres zijn gekocht.
8. Hic optimus servus, quem nuper sedecim tantum minis emi, nunc tanti est aestimatus, ut magno pretio eum vendere possem.
    Deze geweldige slaaf, die ik onlangs voor slechts zestien minae heb gekocht, is nu zo veel waard geschat, dat ik hem voor een grote prijs zou kunnen verkopen.
9. Dumnorix portaria reliquaque omnia Haeduorum vectigalia parvo pretio redimebat.
    Dumnorix pachtte de havengelden en alle overige belastingen van de Haedui voor een geringe prijs.
10. Magno detrimento multorumque virorum fortium morte hanc victoriam constare necesse est.
      Het is noodzakelijk, dat deze overwinning komt te staan op grote schade en de dood van vele dappere mannen.