LXXXI.

Numeralia - telwoorden


De telwoorden worden verdeeld in
cardinalia : hoofdtelwoorden: een, twee, drie, etc
ordinalia : rangtelwoorden: eerste, tweede, derde etc
distributieve telwoorden : een tegelijk, telkens twee, telkens drie, etc
numerale adverbia : telbijwoorden: eenmaal, tweemaal, driemaal, etc

Kox behandelt eerst de hoofd- en rangtelwoorden:

cardinalia ordinalia Romeins Arabisch
unus, una, unum primus, -a, -um I
1
duo, duae, duo secundus (alter) II
2
tres, tria tertius III
3
quattuor quartus IV
4
quinque quintus V
5
sex sextus VI
6
septem septimus VII
7
octo octavus VIII
8
novem nonus IX
9
decem decimus X
10
undecim undecimus XI
11
duodecim duodecimus XII
12
tredecim tertius decimus XIII
13
quattuordecim quartus decimus XIV
14
quindecim quintus decimus XV
15
sedecim sextus decimus XVI
16
septendecim septimus decimus XVII
17
duodeviginti duodevice(n)simus XVIII
18
undeviginti undevice(n)simus XIX
19
viginti vice(n)simus XX
20
viginti unus vice(n)simus primus XXI
21
triginta trice(n)simus XXX
30
quadraginta quadrage(n)simus XL
40
quinquaginta quinquage(n)simus L
50
sexaginta sexage(n)simus LX
60
septuaginta septuage(n)simus LXX
70
octoginta octoge(n)simus LXXX
80
nonaginta nonage(n)simus XC
90
centum cente(n)simus C
100
centum (et) unus cente(n)simus primus CI
101
ducenti, -ae, -a ducente(n)simus CC
200
trecenti trecente(n)simus CCC
300
quadringenti quadringente(n)simus CCCC
400
quingenti quingente(n)simus D
500
sescenti sescente(n)simus DC
600
septingenti septingente(n)simus DCC
700
octingenti octingente(n)simus DCCC
800
nongenti nongente(n)simus DCCCC
900
mille mille(n)simus M
1000
quinque milia
 
5000
decem milia
 
10000
centum milia
 
100000

NB 1. Voor de verbuiging van unus, zie les 32.
NB 2. De verbuiging van duo en tres:

  mannelijk vrl onz mnl / vrl onz
nom duo duae duo tres tria
gen duorum duarum duorum trium trium
dat duobus duabus duobus tribus tribus
acc duos duas duo tres tria
abl duobus duabus duobus tribus tribus

[ ambo: beide(n), allebei wordt net als duo verbogen.]

NB 3. ducenti, trecenti, etc worden net zo verbogen als de bijvoeglijke naamwoorden op -us.
NB 4. Het rijtje van mille:
In het enkelvoud verbuigt mille niet.
Het meervoud: milia, milium, milibus, milia, milibus.

 

Distributiva

1. singuli : een voor een, elk apart
2. bini : twee aan twee, telkens twee
3. terni, trini
4. quaterni
5. quini
6. seni
7. septeni
8. octoni
9. noveni
10. deni
11. undeni
12. duodeni
13. terni deni, etc.
18. octoni deni or duodeviceni
19. noveni deni or undeviceni
20. viceni
21. viceni singuli, etc.
30. triceni
40. quadrageni
50. quinquageni
60. sexageni
70. septuageni
80. octogeni
90. nonageni
100. centeni
200. duceni
300. treceni
400. quadringeni
500. quingeni
600. sesceni
700. septingeni
800. octingeni
900. nongeni
1000. milleni

Kox kent de distributieve telwoorden na quaterni niet uit zijn hoofd. Verbeter je leraar en stamp deze zelden voorkomende woorden in je hoofd! Of doe het niet ...

 

Numerale adverbia

1. semel : één keer, eenmaal
2. bis : tweemaal
3. ter : driemaal
4. quater
5. quinquie(n)s
6. sexie(n)s
7. septiens
8. octiens
9. noviens
10. deciens
11. undeciens
12. duodeciens
13. terdeciens
14. quaterdeciens
15. quindeciens
16. sedeciens
17. septiesdeciens
18. duodeviciens
19. undeviciens
20. viciens
21. semel viciens
30. triciens
40. quadragiens
50. quinquagiens
60. sexagiens
70. septuagiens
80. octogiens
90. nonagiens
100. centiens
200. ducentiens
300. trecentiens

1000. miliens
10,000. deciens miliens

De eerste vier kom je nog wel eens tegen. Leer die maar uit je hoofd. Bis!

 

Het gebruik van telwoorden aan de hand van enige voorbeelden:

quindecim pedes altus
- vijftien voet hoog     
quindecim annos natus
- vijftien jaar oud        
plus (quam) quindecim pedes
- meer dan vijftien voet
minus (quam) quindecim pedes
- minder dan vijftien voet         
ante tres dies
- voor drie dagen
tribus ante diebus
- drie dagen geleden, - tevoren
(per) tres dies
- (gedurende) drie dagen
tribus diebus
- in drie dagen
tertio die
- op de derde dag

 

Oefening 1 :
Hoofdtelwoorden:

1. duodetriginta equitum
2. trecentis post annis
3. nonaginta uno diebus
4. per novem menses
5. his milibus hominum
6. murus sedecim pedes altus
7. post illas tres hiemes
8. duodeseptuaginta vaccae
9. octoginta duos annos natus
10. cum mille trecentis decem militibus
11. sexaginta septem milia captivorum
12. classis sescentarum navium
13. plus (quam) tria milia militum
14. non minus (quam) mille nongenti
15. quinquaginta milia ducenti
16. mille octingenti viginti unus

Kijk na: KLIK HIER. Leer de volgende woorden:

ambitus, -us
omloop, kringloop
amplecti
omarmen
Babylon, Babylonis
Babylon
carrus
vrachtwagen
conscendere
beklimmen
continere
bijeenhouden, insluiten
decedere
weggaan; overlijden
denarius
munt
ea
daarlangs
fastigium
gevel(spits)
hiemare
overwinteren
Hispanus
Spanjaard
imago, imaginis
beeld, beeltenis; schim
maiores (pl.)
voorouders
militia
(krijgs)dienst
paulum
een weinig, een beetje; even
perducere
optrekken
repellere, reppuli, repulsum
terugdrijven
seditiosus
oproerig
semiermis
halfgewapend
stipendium
soldij, dienst
transgressus, -us
overtocht 

Onthoud door associatie:

carrus > kar
conscendere > ascendere = beklimmen > ascenseur; descendere = afdalen
continere > continu; content (Engels)= inhoud; container
decedere > cedere = gaan, wijken
hiemare > hiems = winter, storm
imago > imago, image
militia > miles = soldaat; militair
repellere> pellere =  verdrijven
seditiosus > seditio = opstand; seditious (Engels)
semiermis > semi- = half; ermis > arma = wapens; army (Engels)
stipendium > in het Nederlands: een toelage, beurs
transgressus > trans = over; gressus > gredi = gaan; transgressie, regressie; congresOefening 2 :
Hoofdtelwoorden in zinnen:

1. Quis nescit Herculem duodecim opera gravia perfecisse?
2. Alexander Magnus triginta tres annos natus Babylone decessit.
3. Quinque ante diebus mihi epistula fratris data est.
4. Caesar murum in altitudinem pedum sedecim perducit.
5. Viatores Roma tribus diebus Brundisium pervenerunt; ibi tres dies morati in Graeciam traiecerunt.
6. Inter urbem et fluvium murus perducitur centum pedes longus, duos pedes latus, viginti pedes altus.
7. Britannicum quattuordecim annos natum a Nerone veneno necatum esse traditum est.
8. In hoc proelio hostes octoginta septem ceciderunt, Romani non plus quam quadraginta.
9. Pyrrhus apud Heracleam Romanos mille octingentos cepisse narratur.
10. Eo die milites sunt paulo minus quam septingenti amissi.
11. Cn. (= Gnaeus) Servilius consul cum classe centum viginti navium in Africam traiecerat.
12. In transgressu Alpium Hannibalem triginta sex milia hominum amisisse apud Livium legimus. 
13. Ad Cannas quadraginta quinque milia quingenti pedites Romani, duo milia septingenti equites cecidisse traduntur.

Kijk na: KLIK HIER. 

 

Oefening 3 :
Rangtelwoorden:

1. Tertio belli Punici secundi anno Hannibal Romanos ad Cannas profligavit.
2. Hannibal quinto mense Carthagine Nova in Italiam pervenit.
3. Anno undeoctogesimo post Christum natum Pompeii ac Herculaneum eruptione Vesuvii montis deleta sunt.
4. Hanc domum anno millesimo quingentesimo duodeseptuagesimo aedificatam esse in fastigio legitur. Qui annus primus est belli, quod maiores nostri per octoginta annos cum Hispanis gesserunt.
5. Helvetii una ex parte flumine Rheno, altera ex parte monte Iura, tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano continentur.
6. Tarquinius Superbus, ultimus Romanorum rex, anno quingentesimo decimo ante Christum natum Roma expulsus est. Tarquinio pulso Brutus et Collatinus primi consules fuerunt.
7. Quattuor ibi legiones, prima, undecima, quinta decima, vicesima altera hiemabant.
8. Anno tricesimo quarto post longum saeculorum ambitum avis Phoenix in Aegyptum venisse traditur.

Kijk na: KLIK HIER. 

 

Oefening 4 :
Distributiva en adverbialia:

1. Decies dena sunt centum.
2. Milites seditiosi desiderabant, ut singulos denarios mererent, sextus decimus stipendii annus militiam finiret.
3. Via inter montem Iuram et flumen Rhodanum tam angusta et difficilis erat, ut vix ea singuli carri ducerentur.
4. Trina castra ab hostibus expugnata esse videbantur.
5. Tiberio Sempronio datae sunt legiones duae - ea quaterna milia erant peditum et treceni equites - et sociorum sedecim milia peditum, equites mille octingenti.
6. Post pugnam Cannensem binis in castris Romanis multitudo semiermis sine ducibus erat.
7. Aeneas ter frustra imaginem uxoris amplecti conatus est.
8. Quinquies  vel sexies barbari moenia conscendere conati sunt, semper multis amissis repulsi sunt.
9. Non semel, sed iterum atque iterum hoc tibi suasi; cur non audieris, nescio.

Kijk na: KLIK HIER.