LXXVIII.

Herhaling:
participium, infinitivus, gerundium en gerundivum
naamvallen
NederLatijn
Leesles

 

Leer de volgende woorden:

ad unum omnes : allen tot op de laatste man
certare : wedijveren, strijden
concúrrere : te hoop lopen
expalléscere : verbleken (expallui)
frigidus : koud
mendax, mendacis : leugenachtig
ne ... quidem : zelfs niet
os, oris : mond, gelaat
peritus + gen.: ervaren in
procul : van verre
pulvis, pulveris : stof, zand
vallo continêre : binnen de wal houden

Onthoud door associatie:

ad unum omnes > letterlijk: allen tot (op) één
certare > ?
concurrere > con = cum: samen, bijeen; currere = rennen
expallescere > pallidus: bleek; pallid, pale (en)
frigidus > frigide; frigid (en)
mendax > mendacity (en)
ne ... quidem > ?
os > oraal
peritus > experiment
procul > ?
pulvis > ?
vallo continere > vallum = wal; continere > continent, incontinentie

 

De volgende oefening 1 herhaalt stof van de lessen 39, 41, 63, 67 en 75. Kijk deze lessen eerst nog even door! Herhaling is de basis van alle parate kennis!

 

Oefening 1 :
Vertaal de volgende zinnen:

1. ...
2. ...
3. Cum nautae periti essent navigandi, tempestatem in mari alto non timebant.
4. ...
5. ...
6. ...
7. Dux declarat praedam ex urbe capta inter milites dividendam esse.
8. ...
9. ...
10. ...
11. Discipuli ad discendum, ad docendum magistri in scholam veniunt.
12. ...
13. ...
14. Cur semper hic puer patri admonendus sit, intellegere non possum.
15. ...

Kijk na: KLIK HIER. 

 

Uitleg / herhaling naamvallen ...

Oefening 2 :
Vertaal de volgende zinnetjes en woordgroepen:

1. ...
etc. ...

 

NederLatijn

Leer de volgende woorden:

corrígere : verbeteren
demonstrare : bewijzen
disputare : (rede)twisten
eundo : abl. gerundium van: ire
gustus, -us : smaak
iustitia : gerechtigheid
memorare : vermelden
mutabilis : veranderlijk
rarus : zeldzaam
summa : som, totaal
utilis : nuttig
varius : wisselvallig
vértere : keren, wenden (verti, versum)
vicis, -is : beurt
vis : jij wil

Onthoud door associatie:

corrigere > corrigeren, correctie
demonstrare > demonstratie
disputare > dispuut
eundo > ?
gustus > goesting (Vlaams)
iustitia > justitie
memorare > memorie; memorabel
mutabilis > mutatie
rarus > rare (en)
summa > som
utilis > utiliteitsdenken
varius > variabel, variant, variatie
vertere > convertibel
vicis > ?
vis > ?

 

Vertaal de volgende woorden, woordgroepen en zinnen:

1. Agenda. [gesubstantiveerd gerundivum]
2. Addenda.
3. Corrigenda.
4. Legenda.
5. Memorandum.
6. De gustibus non est disputandum.
7. Docendi ars docenda [vul aan: est.]
8. Docendo discimus.
9. Fama crescit eundo (Vergilius). [Als een gerucht rondgaat, wordt het steeds meer overdreven.]
10. Nil desperandum Deo duce (V.U. Amsterdam).
11. Quod erat demonstrandum. [wiskunde]
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...

Kijk na: KLIK HIER.