LXXVII.

Herhaling:
Comparatie - vergrotende en overtreffende trap
Pronomina - voornaamwoorden
Gebruik van de coniunctivus


Herhaal voor de comparativus en superlativus de lessen 59 en 60.

Herhaal voor de pronomina de lessen 35, 36, 40, 62, 64, 68 en 72.

Herhaal voor het gebruik van de coniunctivus in ieder geval les 67, en eventueel de andere aan de coniunctivus gewijde lessen die daar genoemd worden.Leer
de volgende woorden :

Šddere : toevoegen
delectare : vreugde geven
frigidus : koud
notus : bekend
perterrÍre : hevig verschrikken
vallo continÍre : binnen de wal houden

Onthoud door associatie :

addere > add (en); addition (fa)
delectare > delicatessen
frigidus > frigide
notus > know (en)
perterrere > terreur; terrere (la)
vallo continÍre > vallum > wal; continere > continent; incontinentie

 

Oefening 1:
Vertaal de volgende woordgroepen:

1. civium multorum - plurium - plurimorum
2. clamore magno - maiore - maximo
3. valetudinem malam - peiorem - pessimam
4. latroni audaci - audaciori - audacissimo
5. frigus ingens - ingentius - ingentissimum
6. iudicibus severis - severioribus - severissimis
7. equitem celerem - celeriorem - celerrimum
8. fontium clarorum - clariorum - clarissimorum
9. vulnere gravi - graviore - gravissimo
10. oppida vetera - veteriora - veterrima
11. montium arduorum - magis arduorum - maxime arduorum
12. leges novae - noviores - novissimae
13. artes bonas - meliores - optimas
14. salutem facilem - faciliorem - facillimam
15. spe parva - minore - minima
16. navibus similibus - similioribus - simillimis
17. impetu vehementi - vehementiore - vehementissimo
18. oppidani pauperes - pauperiores - pauperrimi

Kijk na: KLIK HIER.

 

Oefening 2 :
Vertaal de volgende zinnen en bepaal de soort van de gecursiveerde pronomina :
(soorten: possessivum = bezittelijk vnw., personale = persoonlijk vnw., demonstrativum = aanwijzend vnw., relativum = betrekkelijk vnw., indefinitum = onbepaald vnw., correlativum) :

1. Post meam eiusque villam Tiberis fluit.
2. Accepi tuas iam tres litteras.
3. Eae civitates, quarum fines proximi erant, legatos de pace ad Caesarem miserant.
4. Qui prudens homo aliquid tale dicere poterit?
5. Eadem, quae sub rosa audiveram, omnibus vobis nota esse apparet.
6. Cur hoc signum pulcherrimum vendere tibi in animo est?
7. Quid acciderit, ex eo ipso, quem ad te misi, cognosces.
8. Si quid de hac re cognovisti, tacere non debes.
9. Quare ex iis ipsis non quaesivisti, cur tibi auxilium non tulerint?
10. Ista lex antiqua dura, sed iusta esse creditur.
11. Romani ignorabant, quae fortuna exercitus victi esset.
12. Cum omni sua familia in eundum vicum migravisse dicitur.
13. Multi eorum Romam venerant, ut aliquid novi viderent audirentque.
14. Hanc orationem nuper abs te habitam legere nondum potui.
15. Rogamus, quis nostrum istam servitutem miseram ferre possit.
16. Nescimus, de qua re istud oraculum consuluerit.
17. Quid est, Catilina, quod te iam in hac urbe delectare possit?
18. Milites perterriti ad id, quod ab aliis audiverant, sui aliquid timoris addebant.
19. Quot discipuli heri in schola non fuerunt? Aliquot, sed non tot, quot hodie!
20. Quantum vini potavisti? Aliquantum, sed non tantum, quantum fratres mei!

Kijk na: KLIK HIER.

 

Oefening 3 :
Vertaal de volgende zinnen, en verklaar telkens het gebruik van de coniunctivus:

1. Si quid dixisset, nihil respondissem.
2. Viatores caveant, ne a latronibus occidantur.
3. Hannibal impetravit, ut portae ab oppidanis aperirentur.
4. Nisi quod praemium accepisset, hoc opus non perfecisset.
5. Aqua tam frigida est, ut natare non audeam.
6. Timebant, ne quo morbo affecti essent.
7. Custodes, cavete, ne captivi fugiant!
8. Cum fugeret, ab aliquo equite interfectus est.
9. Si fugissent, gloriam non peperissent.
10. Metuebant, ne omnia bona sua ab hostibus iratis raperentur.
11. Tantus Gallorum numerus erat, ut nostri a legato vallo continerentur.
12. Ad unum omnes occisi essent, nisi terga dedissent.
13. Dux noster timebat, ne quem dolum Hannibal pararet.
14. Si culpa vacui essetis, non timeretis, ne puniremini.
15. Dux imperaverat, ut castra in fluminis ripa ponerentur.
16. Socii in periculum veniebant, ne a Romanis non iuvarentur.

Kijk na: KLIK HIER.