Correctie Les 76

Oefening 1 :

1. Navigare necesse est, vivere non necesse est.
    Varen is noodzakelijk, leven is niet noodzakelijk.
2. Hae leges iam abolitae esse dicuntur.
    Er wordt gezegd, dat deze wetten al zijn afgeschaft. (NCI: Deze wetten worden gezegd ...)
3. Milites multitudine hostium territi dimicare timebant.
    Geschrokken van de massa vijanden waren de soldaten bang om te vechten.
4. Cur tam sero domum veneris, scire cupio.
    Ik wil graag weten, waarom je zo laat thuis bent gekomen.
    veneris: 2e ev. coni. perf. act. : indirecte vraag!
5. Speculatores nuntiaverunt omnem hostium exercitum in unum locum conduci.
    Verkenners berichtten, dat het hele leger van de vijanden naar één plaats bijeen werd gebracht. (ACI)
6. Omnis hostium exercitus in unum locum conduci nuntiatur.
    Er wordt bericht, dat het hele leger van de vijanden naar
één plaats bijeen wordt gebracht.
    (NCI: Het hele leger wordt bericht ...)
7. Dux milites loco se movere vetat.
    De aanvoerder verbiedt de soldaten zich van hun plaats te bewegen.
8. Milites a duce loco se movere vetantur.
    De soldaten krijgen het verbod van hun aanvoerder zich van hun plaats te bewegen.
    (NCI: De soldaten worden verboden ...)
9. Pueri dum domi sunt parentibus oboedire debent.
    Zo lang zij thuis zijn moeten kinderen hun ouders gehoorzamen.
10. Romae olim reges regnavisse dicuntur.
      Men zegt, dat in Rome vroeger koningen regeerden.
      (NCI: Koningen worden gezegd ...)
11. Subito copiae pedestres castra movere a duce iussae sunt.
      Plotseling kregen de voettroepen/infanteristen het bevel van de aanvoerder het kamp op te breken.
      (NCI: de infanteristen zijn bevolen ...)
12. Complures eodem tempore civitates bellum renovaturae esse nuntiabantur.
      Er werd bericht, dat meerdere stammen op dezelfde tijd de oorlog zouden/gingen hernieuwen.
      (NCI: Meerdere stammen werden bericht ...)
13. Tarquinio Superbo Romae regnante Pythagoras in Italiam venisse dicitur.
      Men zegt, dat toen Tarquinius Superbus in Rome koning was Pythagoras naar Italia is gekomen.
      (NCI: Pythagoras wordt gezegd ...)
14. Latro multa scelera commisisse arguebatur et ab iudice severo condemnatum iri existimabatur.
      De rover werd ervan beschuldigd vele misdaden te hebben gepleegd en men dacht, dat hij door de strenge rechter zou/ging worden veroordeeld.
      (NCI? De rover werd beschuldigd; NCI: De rover werd geacht ...)
15. Caesarem iam castra movisse et a Gergovia discessisse auditum est.
      Er is gehoord / Men hoorde, dat Caesar het kamp al had opgebroken en van Gergovia was weggegaan. (ACI)
16. Senatus hunc philosophum in foro dicere prohibiturus esse videtur.
     Het ziet er naar uit / Het schijnt, dat de senaat deze filosoof zal beletten te spreken op het forum.
     (NCI: De senaat wordt er voor aangezien / De senaat schijnt ...)
17. Aristides Atheniensium omnium iustissimus fuisse traditur.
      Er wordt overgeleverd, dat Aristides van alle Atheners de rechtvaardigste was.
      (NCI: Aristides wordt overgeleverd ...)