Correctie Les 73

Oefening 1 : 

1. Validior corpore quam mente est.
    Hij is krachtiger van lichaam dan van geest (meer sterk dan snugger).
2. Fuit olim tempus, quo Galli Germanos virtute superarent.
    Eens was er een tijd, dat de Galliërs de Germanen in moed overtroffen.
3. Paucos eloquentia cum Cicerone comparari posse constat.
    Het staat vast, dat weinigen in welsprekendheid met Cicero kunnen worden vergeleken.
4. Isti cives non re vera homines sunt, sed nomine tantum et specie.
    Die (akelige: iste heeft vaan een negatieve connotatie) zijn niet in werkelijkheid mensen, maar in naam slechts en schijn.
5. Galli spatia omnis temporis non numero dierum, sed noctium finiunt.
    De
Galliërs bepalen de ruimte van elke tijd niet met het aantal dagen, maar met het aantal nachten. 
6. Mea opinione hic vir praemio dignus est, sed tu fortasse aliter iudicabis.
    Naar mijn mening is deze man een beloning waard, maar jij zult wellicht anders oordelen.
7. Non ex fortuna, sed ex virtute homines pendere debemus.
    Niet op grond van hun lot / geluk / pech / uiterlijke omstandigheden moeten we mensen beoordelen, maar op grond van hun moed / deugd / morele kwaliteiten.
8. Gentes Gallicae lingua, institutis, legibus inter se differunt.
    De Gallische stammen verschillen onderling in taal, instellingen, (en) wetten.
9. Ille vir pauper cum sit altero pede claudus, cum baculo ambulat.
    Omdat die arme man aan een voet mank is, loopt hij met een stok.
    (altero: letterlijk ander(e) van twee)
10. Animo aegrum eum magis fuisse quam corpore nobis constat.
      Het staat vast, dat hij meer ziek van geest was dan van lichaam.
11. Scimus Hannibalem altero oculo caecum fuisse.
      Wij weten, dat Hannibal aan één oog blind was.
12. Tarentini non armis, non arte belli, non vigore Romanis pares erant.
      De inwoners van Tarente waren niet gelijk aan / opgewassen tegen de Romeinen in wapens, niet in kunst van de oorlog, niet in energie.