LXIX.

Derde conjugatie (herhaling en uitbreiding)

Herhaling en uitbreiding: derde conjugatie: medeklinker-stammen

Leer de volgende stamtijden:

cognosco
cognovi
cognitus
cognoscere
vernemen, leren kennen
decerno
decrevi
decretus
decernere
besluiten
sero
sevi
satus
serere
zaaien
sero
serui
sertus
serere
rijgen
colo
colui
cultus
colere
bebouwen, verzorgen, vereren
tego
texi
tectus
tegere
bedekken
texo
texui
textus
texere
weven
sumo
sumpsi
sumptus
sumere
(op)nemen
gero
gessi
gestus
gerere
voeren (oorlog), dragen
veho
vexi
vectus
vehere
vervoeren
ago
egi
actus
agere
(voort)drijven, (be)handelen
frango
fregi
fractus
frangere
breken
tollo
sustuli
sublatus
tollere
opheffen, aanheffen
fero
tuli
latus
ferre
dragen, brengen
tango
tetigi
tactus
tangere
aanraken
tendo
tetendi
tentus
tendere
spannen

ferre
is gedeeltelijk onregelmatig. Zie les 89.Oefening 1:

Determineer de volgende werkwoordsvormen als in het voorbeeld:

Voorbeeld:
cognoscit : 3e persoon enkelvoud praesens actief (indicativus) : hij verneemt, leert kennen

1. decretum erat
2. si hoc tulissent
3. nisi cognoscerent
4. si cognitum esset
5. quia columus
6. quia coluimus
7. sustulisse
8. feratur
9. ne tangas me
10. ne tetigeris
11. res gestae
12. bella gesta
13. arcum tetendit
14. arcus tenti
15. tulistis
16. viribus fractis
17. vehere
18. actum est
19. ferebaris
20. tulerunt
21. in senatu egit
22. cum vecturus sit
23. cum vehet
24. arma sumpta
25. arma sumite
26. arma sumantur
27. seres
28. ne severis
29. ne serueris
30. clamore sublato
31. tetenderit
32. tempus serendi
33. dum agri coluntur
34. decernebatur
35. decretum esset
36. vasa fracta
37. ut tectum sit
38. ne tectum esset
39. cum texissent
40. satum erit

Kijk na: KLIK HIER.