Correctie Les 59

Oefening 1

1. militi fortissimo: dat. sing. met superlativus:
dapperste / sterkste / zeer dappere/ zeer sterke soldaat
2. terram fertilissimam: acc. sing. met superlativus:
vruchtbaarste / zeer vruchtbare aarde
3. domibus pulchrioribus (2 x): dat. abl. plur. met comparativus:
mooiere huizen
4. dolorum acerrimorum: gen. plur. met superlativus:
scherpste / zeer scherpe pijnen / verdriet
5. verba asperiora (2 x): nom. acc. plur. met comparativus:
bitterder woorden
6. virtute simillima: abl. sing. met superlativus:
meest gelijkende moed
7. impetum vehementiorem: acc. sing. met comparativus:
heftiger aanval / vrij hevige aanval
8. victoriam facillimam: acc. sing. met superlativus:
gemakkelijkste / zeer gemakkelijke overwinning
9. leonem ingentiorem: acc. sing. met comparativus:
geweldiger leeuw / behoorlijk kolossale leeuw
10. ramorum humiliorum: gen. plur. met comparativus:
lagere takken
11. viris illustribus (2 x): dat. abl. plur.:
beroemde mannen
12. montis ardui: gen. sing.:
steile berg
13. opere difficiliore: abl. sing. met comparativus:
moeilijker werk / vrij moeilijk werk
14. silvae densissimae: nom. plur. (of gen. dat. sing.) met superlativus:
zeer dichte / dichtste bossen
15. libros novissimos: acc. plur. met superlativus:
nieuwste boeken
16. vinum veterrimum (2 x) (N.B. De stam van vetus: oud is veter-):
nom. acc. sing. met superlativus: zeer oude / oudste wijn
17. navis dissimillima: nom. sing. met superlativus:
zeer ongelijk schip
18. spem parvam: acc. sing.:
kleine / geringe hoop
19. piscium graciliorum: gen. plur. met comparativus:
slankere / vrij slanke vissen
20. moris antiquissimi: gen. sing. met superlativus:
oudste / zeer oude zede / gewoonte

Oefening 2

1. Olympus altior est quam Parnassus:
De Olympus is hoger dan de Parnassus.
= 2. Olympus altior est Parnasso:
De Olympus is hoger dan de Parnassus.
3. Aqua huius fontis dulcior est quam istius, sed illlius fontis aqua omnium dulcissima est:
Het water van deze bron is zoeter dan (dat van) die, maar het water van die (derde) bron is het zoetst van allemaal.
4. Aquam ligno graviorem, sed leviorem ferro esse apparet:
Het blijkt, dat water zwaarden dan hout, maar lichter dan ijzer is.
5. Hi fratres gemini longe fortissimi sunt totius exercitus, sed alter audacior, alter prudentior est:
Deze tweelingbroers zijn verreweg de dappersten van het hele leger, maar de een is moediger / het moedigst (van de twee), de ander verstandiger / het verstandigst (van de twee).
6. Quid est melle dulcius, nive candidius, vere amoenius?
Wat is zoeter dan honing, witter dan sneeuw, lieflijker dan de lente?
7. In via Appia multa sepulcra inveniuntur, quae clarissimorum virorum nomina perhibent:
Op de Via Appia worden vele graven gevonden, die de namen van zeer beroemde mannen vermelden.
8. Quae res est vitâ carior et morte certior?
Welke zaak / Wat is dierbaarder dan het leven en zekerder dan de dood?
9. Nautam valde ebrium heri in foro saltavisse audivimus:
Wij hebben gehoord / hoorden, dat een erg dronken zeeman gisteren op het forum heeft gedanst.
10. Aër homini magis necessarius est pane:
Lucht is voor een mens meer noodzakelijk / noodzakelijker dan brood.
11. Luce clarius est te hoc scelus gravissimum committere non potuisse:
Het is helderder dan licht / zonneklaar, dat jij deze zeer zware misdaad niet hebt kunnen begaan.
12. In illa valle fertilissima multae villae amoenissimae inveniuntur:
In die zeer vruchtbare vallei worden vele zeer lieflijke landhuizen gevonden.