LVII.

Coniunctivus van het plusquamperfectum actief en passief
van de vier regelmatige conjugaties
en van esse en posse

De coniunctivus van het plusquamperfectum actief wordt gevormd door aan de infinitivus van het perfectum actief de uitgangen -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt toe te voegen.

De rijtjes zijn dus:

vocare : inf. perf. act.: vocavisse

vocavissem
vocavisses
vocavisset
vocavissemus
vocavissetis
vocavissent

terrere : inf. perf. act.: terruisse

terruissem
terruisses
terruisset
terruissemus
terruissetis
terruissent

vincere : inf. perf. act.: vicisse

vicissem
vicisses
vicisset
vicissemus
vicissetis
vicissent

audire : inf. perf. act.: audivisse

audivissem
audivisses
aidivisset
audivissemus
audivissetis
audivissent

 

De coniunctivus van het plusquamperfectum passief wordt gevormd met het ppp (voltooid deelwoord) + vormen van esse:

vocare : ppp = vocatus

vocatus essem
vocatus esses
vocatus esset
vocati essemus
vocati essetis
vocati essent

terrere : ppp = territus

territus essem
territus esses
territus esset
territi essemus
territi essetis
territi essent

vincere : ppp = victus

victus essem
victus esses
victus esset
victi essemus
victi essetis
victi essent

audire : ppp = auditus

auditus essem
auditus esses
auditus esset
auditi essemus
auditi essetis
auditi essent

 

De coniunctivus plusquamperfecti van esse en posse:

esse : inf. perf. : fuisse

fuissem
fuisses
fuisset
fuissemus
fuissetis
fuissent

posse : inf. perf.: potuisse

potuissem
potuisses
potuisset
potuissemus
potuissetis
potuissent

 

Oefening 1:
Meerkeuzetoets

1. Determineer: vocavissent

3e pluralis plqperf act coniunctivus
3e pluralis plqperf act indicativus
infinitivus van het perfectum actief
3e pluralis plqperf pass coniunctivus

 

2. Determineer: territi essetis

2e plur plqperf pass indicativus
2e plur plqperf act coniunctivus
2e plur perf pass coniunctivus
2e plur plqperf pass coniunctivus

 

3. Determineer: vicisse

1e sing plqperf act coni
1e sing plqperf act indicativus
infinitivus perf act
infinitivus perf pass

 

4. Determineer: audivissemus

1e sing plqperf act coni
1e plur plqperf act coni
1e plur plqperf act indic
1e plur plqperf pass coni

 

5. Determineer: potuerim

1e sing perf act coni van posse
1e sing perf act coni van ponere
1e sing perf act coni van potare
1e plur plqperf act coni van posse

 

Voor de volgende oefeningen heb je de volgende nieuwe woorden en stamtijden nodig:

apparet - apparuit - geen - apparêre : blijken
expleo - explevi - expletum - explêre : vervullen, (dorst) lessen
obtineo - obtinui - obtentum - obtinêre : verkrijgen
edo - edi - esum - édere : eten
fluo - fluxi - geen - flúere : vloeien, stromen
occîdo - occîdi - occîsum - occídere : doden
pono - posui - positum - pónere : leggen, plaatsen
statuo - statui - statutum - statúere : vaststellen, besluiten
constituo - constitui - constitutum - constitúere : vaststellen, besluiten
vivo - vixi - (victum) - vívere : leven

Onthoud de woorden door associatief denken:

apparet > appear (en)
explere > complere > compleet
obtinere > ?
edere > eten
fluere > vloeien; fluent (en)
occidere < caédere: vellen, doden
ponere > positie; (com)ponéren
statuere > statuten
constituere > constitutie
vivere > vita; vivre (fa)

 

Oefening 2 :
Vorm een indicativus bij de volgende coniunctieven:
(Voorbeeld: potuisset > potuerat)

(Gebruik eventueel de stamtijdenlijst [opent in een nieuw venster].)

1. apparuisset
2. positus essem
3. fluxissent
4. statutum esset
5. potuissem
6. edissemus
7. fuissetis
8. occidisses
9. obtentum esset
10. vixissent

Kijk na: KLIK HIER.

 

Oefening 3 :
Vorm een coniunctivus bij de volgende indicativi:
(Voorbeeld: potuerat > potuisset)

1. occisus erat
2. expleveram
3. potueratis
4. fueramus
5. positae erant
6. condiderant
7. relicta eras
8. quaesiveramus
9. viseram
10. arcessiti eratis

Kijk na: KLIK HIER.