CXI.

Herhaling van de naamvallen

Neem de lessen 16, 17, 22, 23, 28, 32, 43, 47, 51, 64, 70, 73, 82, 90, 91, 94, 98, 101 en 104 nog eens door.
Dit is de laatste les van Kox' cursus (Hoera! en Gefeliciteerd!), dus vanaf dit moment kun je alleen nog maar herhalen ...

Wanneer je de cursus hebt voltooid, kun je (straks) gaan lezen uit Kox' Keuze, een bloemlezing van schitterende Latijnse teksten, die je binnenkort op de website zult vinden. Kox gaat nu de cursus af is natuurlijk geen duimen zitten draaien. De teksten zullen ook toegankelijk en begrijpelijk zijn voor hen die nog maar halverwege de cursus zijn.

Maar nu eerst nog de laatste

Oefening :
Vertaal de volgende zinnen :
(Let op de functie van de gecursiveerde naamvallen.)
(Gebruik de aantekeningen.)

1. Darius, rex Persarum, hortantibus amicis, ut Graeciam redigeret in suam potestatem, classem quingentarum navium comparavit eique Datim praefecit et Artaphernem.
2. Illi praefecti regii classe ad Euboeam appulsa celeriter Eretriam cepere omnesque eius gentis cives in Asiam ad regem misere.
3. Inde ad Atticam accesserunt ac suas copias in campum Marathonium deduxerunt.
4. Athenienses, quibus nulla civitas auxilio fuit praeter mille Plataeenses, Miltiadis, unius ex decem praetoribus, auctoritate impulsi copias ex urbe eduxerant locoque idoneo castra fecerant.
5. Dein postero die sub montis radicibus acies instructa est, hoc consilio, ut montium altitudine a tergo tegerentur.
6. Datis etsi non aequum locum videbat suis, tamen fretus numero copiarum suarum confligere cupiebat veritus, ne Lacedaemonii subsidio venirent.
7. Itaque in aciem peditum centum, equitum decem milia produxit proeliumque commisit.
8. In quo tanto plus virtute valuere Athenienses, ut decemplicem numerum hostium profligarint adeoque perterruerint, ut Persae non castra, sed naves petierint.
9. Qua pugna nihil adhuc exstitit nobilius. Nulla enim umquam tam exigua manus tantas opes prostravit.
10. Miltiadi, qui Athenas totamque Graeciam liberaverat, talis honor tributus est, ut in porticu, quae Poecile vocatur, pugna cum depingeretur Marathonia in decem praetorum numero prima eius imago poneretur.

Aantekeningen:
1. redigere in potestatem: in zijn macht brengen
2. cepere en misere: nevenvormen van ceperunt en miserunt
5. radix, radicis: wortel; voet (van een berg)
6. aequus: rechtvaardig; gelijkwaardig
    confligere: slaags raken
7. in aciem producere: laten uitrukken tot de slag
8. decemplex, decemplicis: tienvoudig
    profligarint: nevenvorm van profligaverint
9. prosternere: op de grond gooien, vloeren, vernietigen
10. Poecile, Grieks woord, 'bontgekleurd, gevarieerd'
      depingere: schilderen, op een schilderij afbeelden

Kijk na: KLIK HIER.


Gefeliciteerd! Je hebt nu echt de hele cursus af!


Nu je de cursus hebt voltooid, weet je heel wat van het Latijn. In ieder geval genoeg om op de site van Kox Kollum teksten te gaan lezen van Ovidius, Livius, Sallustius, Caesar, etc. Om Latijn te lezen heb je nog wel een woordenboek nodig. Kox adviseert het woordenboek Latijn-Nederlands van Pinkster. Maar met een Prismaatje kom je ook een heel eind.
Houd Kox Kollum goed in de gaten, want binnenkort vind je op de site Kox' Keuze: leuke, interessante, schokkende en schitterende teksten, die zijn voorzien van hulp bij het lezen.

Kox is al meer dan twintig jaar aan het tikken op zijn computor. Neus rond op de site: je vindt allerlei leuks en komt de meest onverwachte verrassingen tegen. En als je plezier hebt in wat je vindt, trakteer Kox dan op een kopje koffie.

Buy Me a Coffee at ko-fi.com