CVII.

Herhaling van de deponentia
Semideponentia

Neem de lessen 79, 80 en 83 nog eens door. In die lessen zijn de deponentia uitgebreid behandeld. Je vindt daar ook de stamtijden die je in de oefening van deze les nodig zult hebben.

Semideponentia zijn werkwoorden, die maar voor de helft een deponens zijn.
Zo heeft de infinitivus audere bijvoorbeeld actieve vormen voor het praesens, imperfectum en futurum, maar passieve vormen (met actieve betekenis) voor het perfectum, plusquamperfectum en futurum exactum.
Bij reverti hebben praesens, imperfectum en futurum passieve vormen (met actieve betekenis), maar perfectum, plusquamperfectum en futurum exactum hebben actieve vormen.

audeo
ausus sum

audere
durven, wagen
confido confisus sum

confídere
vertrouwen in / op
diffido diffisus sum

diffídere
wantrouwen
fido fisus sum

fídere
vertrouwen
gaudeo gavisus sum

gaudere
zich verheugen, blij zijn
revertor reverti
reversus
reverti
terugkeren
soleo solitus sum

solere
de gewoonte hebben, plegen

Leer de semideponentia.Oefening 1 :
Determineer als in het voorbeeld :

Voorbeeld:
0. polliceor : 1e ev. praes.: ik beloof

1. pollicita est
2. tueamur
3. periculum verendo
4. vulneri mederentur
5. adipiscemini
6. reris
7. hoc munere functus
8. milites adhortatus
9. duce adhortante
10. in aquam lapsi sunt
11. haec locutus
12. profecturi erant
13. miseritus
14. ulciscendi erant
15. utantur
16. assensi eratis
17. experiremur
18. ordiuntur
19. orientur
20. laetantes
21. confessus esse
22. omnibus profectis
23. ulcisci

24. sequimini
25. mihi diffisus
26. gavisi essemus
27. comitabamini
28. si mensi essetis
29. si mentiti essetis
30. ausus esse
31. revertemur
32. bene meritus de patria
33. dea natus
34. queremur
35. nolite queri
36. loqui solebant
37. vobis hoc audentibus
38. nobis haec audientibus
39. haec ausi sunt
40. si populati essent
41. cum polliciti essetis
42. maritum secuta est
43. revertebaris
44. reverteras
45. humillimo loco natus
46. in patriam reversurus

Kijk na: KLIK HIER.