CVI. 

Indirecte rede

Directe rede: 'Domum redire cupio.' 'Ik wil graag naar huis teruggaan.'
Indirecte rede: Dicit se domum redire cupere. Hij zegt, dat hij graag naar huis wil teruggaan.

De indirecte rede gebruikt de aci.
Bijzinnen in de directe rede krijgen de coniunctivus in de indirecte rede: coni. obliquus.
Vraagzinnen in de directe rede krijgen de coniunctivus in de indirecte rede: coni. obliquus, coni. van de indirecte of afhankelijke vraag.
Imperatieven in de directe rede worden coniunctivusvormen in de indirecte rede: coni. obliquus.
Retorische vragen staan in de aci.
Coniunctivusvormen in de directe rede blijven coniunctivus in de indirecte rede.


Leer de volgende woorden:

defléctere : afbuigen, afwenden
expóscere remedia : verlichting van de dienst eisen
ex usu esse : van nut zijn
ferus : wild, woest
hiberna (plur.): winterkamp
increpitare : uitschelden
identidem : herhaaldelijk
incusare : beschuldigen
inexsuperabilis : niet over te trekken
instrumentum : werktuig, uitrusting
invius : onbegaanbaar
nutare : wankelen, zwak staan
princeps, principis : eerste -> keizer
proícere : wegwerpen, prijsgeven
proinde : daarom
reservare : bewaren
transrhenanus : aan de overzijde van de Rijn wonend
transportare : overzetten
usquam : ergens

Onthoud door associatie :

defléctere > de- en -flectere; luxaflex
expóscere remedia > remedie
ex usu esse > usus: praktijk, nut, gebruik (la)
ferus > ?
hiberna (plur.) > hiver (fa)
increpitare > crepitare: knetteren (la), klanknabootsend woord
identidem > ?
incusare > accuse (en)
inexsuperabilis > in- ontkent; (ex)superare: overwinnen (la)
instrumentum > instrument
invius > in- ontkent; via (la); viaduct
nutare > ?
princeps > prins; principe
proícere > projectiel
proinde > ? 
reservare > reservaat; conserveren
transrhenanus > trans- en Rhenanus; Rhenus: Rijn
transportare > transporteren
usquam > ?Oefening 1 :
Vertaal de volgende zinnen met behulp van de toelichting:


1. Duces Gallorum tota acie pronuntiari iusserunt, ne quis ab loco discederet: illorum esse praedam atque illis reservari, quaecumque Romani reliquissent; proinde omnia in victoria posita existimarent.

pronuntiari iusserunt: leidt de indirecte rede in
ne ... discederet: eerste zin: een verbod, daarom coni.
illorum ... reservari: aci
quaecumque ... reliquissent: bijzin, object bij reservari
proinde ... existimarent: bevel, dus coni.
omnia in victoria posita: vul aan: esse; aci bij existimarent


2. Ubii, qui uni ex transrhenanis ad Caesarem legatos miserant, magnopere orabant, exercitum modo Rhenum transportaret: id sibi ad auxilium satis futurum.

orabant: leidt de indirecte rede in
transportaret: coni. obliquus, was in de hoofdzin een bevel, of liever een sterk verzoek
id ... futurum: vul aan: esse (wordt vaak weggelaten bij inf. fut.): aci

3. Hannibal milites in conspectu Alpium perterritos interrogabat, quid invium aut inexsuperabile esse militi armato nihil secum praeter instrumenta belli portanti.

interrogabat: leidt de indirecte rede in
quid ... esse: retorische vraag, en daarom een infinitivus!

4. Fama est in quiete visum ab Hannibale iuvenem divina specie, qui se ab Iove diceret ducem in Italiam Hannibali missum; proinde sequeretur neque usquam a se deflecteret oculos.

Fama est: leidt de indirecte rede in
in quiete ... specie: aci
qui ... diceret: relatieve bijzin, coni. obliquus
se ... missum: vul aan: esse; aci
proinde sequeretur ... deflecteret oculos: imperatieven in de directe rede


5. Cicero legatus cum a Gallis admoneretur, ut cum legione ex hibernis discederet, respondit: non esse consuetudinem populi Romani accipere ab hoste armato condicionem; si ab armis discedere velint, se adiutore utantur legatosque ad Caesarem mittant.

admoneretur, ut ... discederet: de bijzin met ut is ook indirecte rede, ingeleid door admoneretur
respondit: leidt de indirecte rede in
non esse ... condicionem: aci
si ... velint: bijzin, coni. obliquus
se ... utantur legatosque ... mittant: imperatieven in de directe rede


6. De Nerviorum natura moribusque Caesar cum quaereret, sic reperiebat: nullum aditum esse ad eos mercatoribus; esse homines feros magnaeque virtutis; increpitare atque incusare reliquos Belgas, qui se populo Romano dedidissent patriamque virtutem proiecissent; confirmare sese neque legatos missuros neque ullam condicionem pacis accepturos.

reperiebat: leidt de indirecte rede in
nullum ... mercatoribus: aci
esse virtutis: aci
increpitare ... Belgas: aci
qui ... proiecissent: relatieve bijzin, coni. geeft causale betekenis
confirmare ... missuros (vul aan: esse) ... accepturos (vul aan: esse): aci


7. Miltiades cum crebri afferrent nuntii male rem gerere Darium premique a Scythis, hortatus est pontis in Histro custodes, ne a fortuna datam occasionem liberandae Graeciae dimitterent. Nam si cum iis copiis, quas secum transportaverat, interiisset Darius, non solum Europam fore tutam sed etiam eos, qui Asiam incolerent Graeci genere, liberos a Persarum futuros dominatione et periculo; et facile effici posse.

hortatus est: leidt de indirecte rede in
ne ... dimitterent: verbod (imperat.) in directe rede
si ... interiisset: bijzin met voegwoord si; coni. obliquus
fore ... eos ... futuros (vul aan: esse): aci
qui Asiam incolerent ...: relatieve bijzin; coni. obliquus
et facile ... posse: aci

8. Percennius milites seditiosos interrogabat, cur paucis centurionibus, paucioribus tribunis in modum servorum oboedirent. Quando ausuros exposcere remedia, nisi novum et nutantem adhuc principem precibus vel armis adirent?

interrogabat: leidt de indirecte rede in
cur ... oboedirent: coni. van de indirecte vraag
Quando ausuros (vul aan: eos en esse): retorische vraag
nisi ... adirent: bijzin met voegwoord nisi; coni. obliquus


Kijk na: KLIK HIER.