CII.

Supinum, gerundium, gerundivum

Herhaal eerst de lessen 75 en 87!
In deze les wordt geen nieuwe informatie of uitleg gegeven.
Je vindt hier drie oefeningen met zinnen met vormen van het supinum, gerundium en gerundivum.


Leer eerst de volgende woorden:

adversus + acc.: tegen(over)
equitare : paard rijden
foedus, foederis, n.: verdrag
largiri : (weg)schenken
mirabilis : (ver)wonderlijk
monstrum : verschijning, (wonder)teken
negotiari : handel drijven
res repétere : schadevergoeding eisen
sublevare : ondersteunen
temperare a(b): zich onthouden van
unâ (cum): tegelijk, tezamen (met)
venari : jagen

Onthoud door associatie:

adversus > ad-versus = gekeerd naar
equitare > equus = paard
foedus > federatie
largiri > ?
mirabilis > mirakel
monstrum > monster
negotiari > negotium = zaken, bezigheid
res repetere > lett. zaken terugvragen
sublevare > sub = onder; levare = optillen
temperare > ?
una > één
venari > venatio = jachtpartij (bijv. in Colosseum)

 

Oefening 1 :
Vertaal de volgende zinnen (supinum en gerundium):

1. Legati venerunt questum iniurias et ex foedere res repetitum.
2. Parthi equitandi peritissimi erant.
3. Dux militibus Romam reverti cupientibus discedendi potestatem fecit.
4. Cives Romani qui negotiandi causâ in foro constiterant a Gallis subito oppressi sunt.
5. Quis est tam in scribendo impiger quam ego?
6. Hannibal patriam defensum revocatus bellum gessit adversus Scipionem.
7. Cincinnatus inter arandum se dictatorem dictum esse cognovit.
8. Caesar dando, sublevando, ignoscendo, Cato nihil largiendo gloriam adeptus est. [Caesar was royaal, hielp zijn vrienden en was vergevingsgezind, Cato leefde volgens zeer strenge principes en had wel fans, maar geen vrienden.]
9. Dictu video mirabile monstrum. [ .. te gek voor woorden .. ]
10. Masinissa paulatim cedendo impetum hostium accipiebat.
11. Venatum Aeneas unaque miserrima Dido in nemus ire parant.
12. Cupiditas agendi aliquid adolescit una cum aetate.
13. Athenienses miserunt Delphos consultum, quidnam facerent de rebus suis.

Kijk na: KLIK HIER

 

Leer de volgende woorden:

álere : voeden, grootbrengen (alui, altum)
alias (adv): anders
caeruleus : blauw
consequi : inhalen, verkrijgen
expétere : nastreven, begeren
habêre gratiam: dank weten
horrêre : huiveren
invidêre + dat.: benijden, jaloers zijn op
oblivisci + gen.: vergeten (oblitus sum)
sibilum : gesis
statua : standbeeld
Thracius : Thracisch

Onthoud door associatie:

alere > alimentatie
alias > alias, alibi
caeruleus > ?
consequi > con = cum en sequi
expetere > ex en petere
habere gratiam > habere = hebben, houden; gratia = dank, gunst
horrere > horrible (fa) (en)
invidere > ?
oblivisci > oblivion (en)
sibilum > de klank van het woord bootst na, wat het wil betekenen (onomatopee)
statua > statue (en)
Thracius > Thracië

 

Oefening 2 :
Vertaal de volgende zinnen (gerundivum):

1. Vix credendum est tam exiguum exercitum oppidi potiendi causa huc venisse.
2. Magna Iovi gratia est habenda, quod ex tantis periculis servati sumus.
3. Pontem in Arari Caesar faciendum curavit.
4. Sociis miserrimis parcendum est a vobis, Romani!
5. Omnis ex urbe capta praeda militibus dividenda relicta est.
6. Otium divitiaeque, res alias optandae, tunc oneri ei fuerunt.
7. Adventum sociorum exspectandum esse nobis arbitror.
8. C. Mario L. Valerio consulibus senatus rem publicam defendendam dedit.
9. Obliviscendum est vobis iniuriarum acceptarum.
10. Non invidendum est a vobis isti tyranno ditissimo quidem, sed miserrimo.
11. Admiranda virtute ex suis navibus in hostium naves transilire non dubitabant.
12. Caeruleus serpens caput extulit antro horrendaque sibila misit.
13. Sine virtute nec amicitiam nec aliam rem expetendam consequi possumus.
14. Polydorum filium magno cum pondere auri Priamus mandaverat alendum Thracio regi.

Kijk na: KLIK HIER

 

Leer de volgende woorden:

calamitas, -tatis : tegenslag, nederlaag
compónere : tot stand brengen, regelen
convértere se in : overgaan tot
diiudicare : onderscheiden
dominatio, -tionis : heerschappij, heerszucht
falsus : vals, onwaar
incédere : bevangen
inire consilia : plannen beramen
mollis : zacht, week, slap
perferre : verduren, doorstaan
perfrui : volop genieten
promptus : vaardig, vlug
retinêre : behouden
superbia : trots, hoogmoed
térere tempus : de tijd slijten

Onthoud door associatie:

calamitas > calamity (en)
componere > componeren
convertere se in > letterlijk: zich draaien naar
diiudicare > di = uiteen; iudicare = oordelen
dominatio > dominus = heer ; dominant
falsus > vals
incedere > letterlijk: naar binnen gaan, voortgaan
inire consilia > letterlijk: plannen ingaan
mollis > ?
perferre > per- = volledig; ferre
perfrui > per- = volledig; frui
promptus > prompt
retinere > tenêre; retina = netvlies (?)
superbia > superb (en); Lucius Tarquinius Superbus
térere tempus > tempus = tijd; ?

 

Oefening 3 :
Vertaal de volgende zinnen (gerundium en gerundivum):

1. Plurimi hostes caesi sunt, quia equos conscendendi iis spatium non fuerat.
2. De recuperanda communi libertate consilia inita sunt.
3. Expetuntur divitiae ad perfruendas voluptates.
4. Cupiditate patriam defendendi fortissime pugnatum est.
5. Dum Romani tempus terunt legationibus mittendis, Saguntum iam captum est.
6. Hi milites peritissimi urbium oppugnandarum esse dicuntur.
7. Hannibalem ingens cupido incesserat Tarenti potiundi.
8. Galli consuetudinem homines immolandi diu retinuerunt.
9. Nostri neque consilii habendi neque arma capiendi hosti facultatem relinquunt.
10. Cineas legatus a Pyrrho ad senatum missus petiit, ut componendae pacis causa in urbe reciperetur.
11. Tempore bene utendo et munere semper fungendo progressus in studiis facietis.
12. Summa difficultas faciendi pontis fuit propter latitudinem fluminis.
13. Diogenes dixit artem se tradere vera ac falsa diiudicandi.
14. Suos propinquos visendi causâ iter quinque dierum facturi sunt. [facturi sunt = facient]
15. Galli prompti sunt ad bella suscipienda, sed molles ad calamitates perferendas.
16. Regium imperium, quod initio conservandae libertatis atque augendae rei publicae fuerat, postea in superbiam dominationemque se convertit.

Kijk na: KLIK HIER