C.

Stamtijden 3e conjugatie (medeklinkerstammen) - vervolg (van Les 93 en 97)


Leer de volgende stamtijden :
(Als het goed is ken je er al een paar van.)


ex(s)tinguo
exstinxi
exstinctus
exstinguere
doven, blussen
ung(u)o
unxi
unctus
ung(u)ere
besmeren, zalven
fingo
finxi
fictus
fingere
vormen, verzinnen
pergo
perrexi
perrectus
pergere
verder gaan
corrigo
correxi
correctus
corrigere
verbeteren
tingo
tinxi
tinctus
tingere
nat maken; verven
struo
struxi
structus
struere
bouwen
destruo
destruxi
destructus
destruere
afbreken, vernietigen
amitto amisi
amissus
amittere
verliezen
surgo surrexi
surrectus
surgere
opstaan
opprimo oppressi
oppressus
opprimere
persen; onderdrukken
premo
pressi
pressus
premere
persen, drukken; onderdrukken
fruor
fructus sum

frui
genieten van (+ abl.)
distinguo
distinxi
distinctus
distinguere
onderscheiden
veho
vexi
vectus
vehere
vervoeren; rijden
stringo
strinxi
strictus
stringere
strikken; strijken langs;
trekken (zwaard)
pingo
pinxi
pictus
pingere
schilderen
rego
rexi
rectus
regere
recht houden, besturen, regeren
iungo
iunxi
iunctus
iungere
verbinden
fungor
functus sum

fungi
verrichten, uitoefenen (+ abl.)
instruo
instruxi
instructus
instruere
opstellen; onderwijzen
abutor
abusus sum

abuti
gebruiken; misbruiken (+ abl.)
concedo
concessi
concessus
concedere
weggaan, wijken, toegeven
illudo
illusi
illusus
illudere
bespotten
plaudo
plausi
plausus
plaudere
klappen, applaudisseren
vivo
vixi
(victus)
vivere
leven
vinco
vici
victus
vincere
overwinnen
figo
fixi
fixus
figere
vastmaken, hechten
evado
evasi
evasus
evadere
weggaan, ontsnappen
paciscor
pactus sum

pacisci
overeenkomen, afspreken
adipiscor
adeptus sum

adipisci
bereiken, verkrijgen
obsequor
obsecutus sum

obsequi
volgen, toegeven, gehoorzamen
obliviscor
oblitus sum

oblivisci
vergeten (+ gen.)
prosequor
prosecutus sum
-
prosequi
volgen; achtervolgenOnthoud door associatie:

ex(s)tinguere > exstinction
unguere >
fingere > fictie
pergere >
corrigere > correctie
tingere > tinctuur
struere > structuur
destruere > destructie
amittere >
surgere > insurrection (en)
opprimere > oppress (en)
premere > pressie
frui > vrucht?
distinguere > distinguish (en); distinctie
vehere > vehikel
stringere > strikt
pingere > picture (en)
regere > rex (la); regeren
iungere > junction (en)
fungi > functie; fungeren
instruere > instructie; instrueren
abuti > abuse (en)
concedere > concessie
illudere > illusie
plaudere > applaus
vivere > vita (la)
vincere > victory (en); Victor
figere > I'll fix it! idee-fixe
evadere > evasive (en); invasie
pacisci > pact
adipisci > adept
obsequi > obsequious (en)
oblivisci > oblivion (en)
prosequi > prosecute (en)Oefening 1 :
Determineer de volgende werkwoordsvormen als in het voorbeeld :

Voorbeeld:
0. dixit : 3e enkelvoud perfectum actief (indicativus): hij heeft gezegd, hij zei

1. ex(s)tinguent
2. ung(u)ebatur
3. fingeretur
4. perrexisse
5. correcta (plur.)
6. tinxit
7. structum iri
8. destructum est
9. texissent
10. amittendo
11. surrexerat
12. opprimi
13. inopia premeris
14. vita frueris
15. distinguendum est
16. Via Appia vehentes
17. aquam stringendo
18. tabulae pictae
19. gladiis strictis
20. recturi erant
21. amicitia iuncti sunt
22. fungamur officio
23. lingua instrueris
24. vino abusi sunt
25. concessi
26. illusistis
27. applaudite
28. vixerint
29. vicerint
30. fixum esset
31. evasisse
32. paciscantur
33. si adepta esse
34. obsequimini
35. oblivisceris
36. prosecutae

Kijk na: KLIK HIER.