[Boek 37] [Boek 38] [...]

Cassius Dio - Inleiding

 

 
 

Cassius Dio : De Geschiedenis van Rome

Cassius Dio Cocceianus leefde van circa 150 tot 235 na Chr. Hij werd geboren in Nicaea in Bithynia in Klein AziŽ. Toen zijn vader, de gouverneur van Cilicia, overleed, ging hij in 180 naar Rome. Hij kwam in de senaat en was advocaat onder keizer Commodus. Hij vervulde hoge ambten en was met verschillende keizers bevriend. Hij was gouverneur van Pergamum en Smyrna; in 220 was hij consul; hij was proconsul van Africa; gouverneur van Dalmatia en dan van Pannonia; en in 229 opnieuw consul. Toen zijn gezondheid minder werd, keerde hij terug naar Nicaea, waar hij stierf.

Zijn geschiedenis van Rome besloeg de periode vanaf de landing van Aeneas in Italia tot aan de regering van Alexander Severus ( 222 - 235 ).
Van zijn werk zijn de boeken 36 tot en met 60 overgeleverd ( 36 en 55 - 60 onvolledig ). De boeken die over zijn beslaan de periode van 68 voor Chr. tot 47 na Chr.
Dio had toegang tot de officiŽle bronnen en benutte ijverig eerdere historische werken. Hij is niet zonder vooroordelen, maar verdraait niet opzettelijk de waarheid. Dat maakt hem tot een zeer belangrijke bron voor de periode : de tumultueuze laatste jaren van de Republiek en de eerste Keizers.
( Bron : de Loeb - editie van Cassius Dio )

Op deze plek verschijnt een vertaling in het nederlands van het werk van Cassius Dio. De vertaler heeft zich voorgenomen regelmatig een hoofdstuk toe te voegen. Dit wordt dus een project van jaren. Dat de Geschiedenis van Cassius Dio al lang een vertaling verdient is in de ogen van de vertaler een uitgemaakte zaak. Maar oordeel zelf en lees de eerste hoofdstukken, over Pompeius ...
Veel genoegen !!


Boeken bij BOL

De Loeb-editie.

Beschrijving
This is an historical commentary on Books 55-56 of Dio's Roman History. These books recount the last half of the reign of the Emperor Augustus, above all his orchestration of the first imperial succession. Addressed to both students and scholars, the new commentary is the first since the eighteenth century to offer full and fresh treatment of this segment of Dio's work.

Nog meer historisch commentaar.

Recensie
In de smaakvol uitgegeven Baskerville serie van Nederlandse vertalingen van klassieke auteurs is het deel over keizer Augustus verschenen van de geschiedenis van het Romeinse rijk door de Griekse geschiedschrijver Cassius Dio (ca. 163-235 na Chr.). In 2000 verscheen onder de titel "Vier Keizers"* van de hand van dezelfde vertaler het deel dat chronologisch op dit deel volgt: Dio's beschrijving van het Romeinse Rijk onder de keizers Tiberius, Caligula, Claudius en Nero. In dit deel worden de boeken 51 tot en met 56 van Dio's werk vertaald, die de periode bestrijken van 31 v. Chr. tot 14 na Chr, dat wil zeggen vanaf de slag bij Actium die Augustus tot alleenheerser maakte van het Romeinse rijk tot zijn dood. De vertaler wil zijn vertaling toegankelijk maken voor een breed publiek, ook dus voor lezers die geen voorkennis hebben van de door Dio behandelde geschiedperiode. Daartoe heeft hij een uitvoerige inleiding opgenomen over Cassius Dio, zijn geschiedwerk en de regeringsperiode van keizer Augustus. Verder een verklarende woordenlijst en een uitvorige annotatie bij de tekst. De vertaling zelf is in modern - soms zelfs enigszins populair - Nederlands gesteld. Storend zijn enkele ernstige vertaalfouten.
(Biblion recensie, Dr. E.A. Hemelrijk)
(Niet meer te koop bij BOL.com; Kox)

 
 

 

[volgende]