MUSICA

 

 

 

 

Apollinis sacerdotes
musicae vitam dederunt.
gitarista et bombombor
saxophonistam incitant,
ut opus are perennius
jazzi Musae frigidi afflet.

 

 

de swingende priesters van Apollo
wijden hun leven aan de muziek.
gitarist en daverende drummer
steunen de sax, in een eigen nummer,
gecomponeerd rond de tonen es en bes,
bedoeld voor de Muze der cool jazz.