contentis et vacuis est natura.
at hac in regione quidnam natura est ?
urbes angustae et frequentissimae,
viae latae automobilibus completae,
natura domita, animalia fugata.
natura hortus zoologicus est.

 

 

 

natuur is voor tevredenen of legen.
maar wij zijn druk en ontevreden.
langs grauwe stedelijke wegen
bereiken wij de tuin, waar dieren
lui slechts kinderen zien die klieren.