feles

 

 

feles felices feliciter vivunt
edunt feliciter, feliciter dormiunt
vigilanter nonnumquam
inspiciunt rem, quam
putant inspiciendam

 

 

 

 

 

een kat is een gelukkig dier
hij eet eens een brokje
hij drinkt eens een slokje
en loopt eens van daar naar hier