Laocoon en zijn zoons worden gedood door een zeemonster.
Hij waarschuwde de Trojanen voor het houten paard.
"Ik ben bang voor de Grieken, zelfs als zij geschenken brengen."
Maar de goden wensten de val van Troje.
Toen Laocoon door het monster was gedood,
haalden de Trojanen het houten paard binnen hun muren.
Daarna vierden zij feest.
's Nachts kropen Odysseus en de anderen uit het paard.
Zij openden de poorten voor de overige Grieken.
Troje werd verwoest, de Trojanen werden vermoord.

Als de Trojanen naar Laocoon hadden geluisterd, dan ...
Maar as is verbrande turf.