Octavianus Caesar Augustus, ofwel keizer Augustus, na de slag bij Actium in 31 vˇˇr Christus onbetwist leider van Rome tot zijn dood in 14 na Chr.
Hier afgebeeld met lauwerkrans en ge´dealiseerd jeugdig uiterlijk.