De apoxyomenos :
Vroeger was er geen zeep, maar toch was men graag schoon.
Hoe ging dat dan ?
Je smeerde je in met olie.
De olie nam het vuil op.
Daarna haalde je met een krabber de olie Ún het vuil van je lijf.

De jongeman hierboven is bezig zich schoon te vegen.
In zijn linkerhand had hij oorspronkelijk de krabber. Die is niet bewaard.