Kox' Coronadagboek

Dag 27 (donderdag 16 april 2020)

Na de woorden van Homerus geeft Kox het woord aan Thucydides. Deze geschiedschrijver heeft de Peloponnesische oorlog beschreven, die Athene en Sparta voerden om de hegemonie over de Griekse wereld. De oorlog begon in 431 voor Christus, en eindigde in 401 met de nederlaag van Athene. Thucydides heeft de periode van 431 tot 411 behandeld.
Kox maakte de volgende vertaling van de hoofdstukken 47 tot en met 54 van Boek II, waarin het uitbreken van een gruwelijke besmettelijke ziekte in Athene wordt beschreven:

Boek II, hoofdstuk 47. (430 voor Christus)

Meteen toen de zomer begon vielen de Peloponnesiƫrs en hun bondgenoten met twee derde van hun strijdkrachten net zoals het jaar ervoor Attica binnen. Hun aanvoerder was Archidamos, de zoon van Zeuxidamos, de koning van de Lacedaemoniƫrs. Ze namen posities in en plunderden het land.
Toen zij nog niet veel dagen in Attica waren begon de eerste uitbraak van de ziekte onder de Atheners. Men zegt, dat de ziekte op veel plaatsen al eerder had toegeslagen, in Lemnos en elders, maar een pest die zo groot was en zo veel mensen vernietigde kon niemand zich ergens herinneren. Artsen waren machteloos, omdat zij de ziekte voor het eerst behandelden zonder er kennis van te hebben. Zelf stierven zij het meest, omdat ze er het meest mee in aanraking kwamen. Geen enkele andere menselijke activiteit baatte. Mensen smeekten in tempels en raadpleegden orakels en dergelijke, maar dat hielp allemaal niets. Verslagen door de ellende hielden zij daar tenslotte mee op.


Kox' commentaar: artsen zijn kennelijk in alle tijden hetzelfde. Zij willen helpen en worden de dupe van hun menslievendheid.